video

AFM blijft wijzen op belang van passende volmachtbeloning

Branche

Middels een videoboodschap van Michiel Denkers heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nog eens de nadruk gelegd op het belang van een passende beloning op de volmachtmarkt. De AFM zal partijen die achterblijven aansporen om te komen met een gepast beloningsmodel.

AFM blijft wijzen op belang van passende volmachtbeloning

De AFM voerde in 2012 de norm voor passende volmachtbeloning door. Enkele verzekeraars en gevolmachtigd agenten voerden als reactie daarop veranderingen door in hun beloningsmodel. Maar er blijken nog altijd grote onderlinge verschillen te bestaan in de hoogte van beloningen.

Rolonduidelijkheid
In een videoboodschap legt Michiel Denkers, afdelingshoofd financiële dienstverlening, uit waarom het beloningsmodel aangepast zou moeten worden. “In de ogen van een klant vervult een volmacht een dubbele functie. Het is die rolonduidelijkheid die dus ook kan leiden tot belangenverstrengeling, die maakt dat er risico is dat er sturing bestaat. Daarom is het belangrijk dat die beloning wel in verhouding blijft staat tot de werkzaamheden die daar tegenover staan.”

Maar uit onderzoek dat de AFM deed, bleken de verschillen juist groot te zijn. Denkers: “We zien in verschillende branches dat er veel variatie zit in beloning, soms zelfs heel grote verschillen. Terwijl daar ogenschijnlijk hetzelfde soort activiteiten tegenover staat. Dat roept dus wel de vraag op: wat is de verklaring daarvoor? Het neemt in ieder geval niet onze zorg weg dat het zou kunnen dat die beloning niet altijd passend is.”

Provisieverbod
Bij de AFM leefde de angst dat door het provisieverbod er nieuwe geldstromen zouden ontstaan in het volmachtkanaal. Denkers: “De gedachte van de wetgever was, we moeten nu oppassen dat er niet in het volmachtkanaal mogelijkheden ontstaan om geldstromen die ergens anders wegvallen, misschien aan de andere kant te compenseren. En wat we hebben gezien, sinds de introductie, dat er eigenlijk marktbreed, en zeker in de eerste jaren, heel weinig zichtbaar is gebeurd om de beloningsmodellen te herzien en ervoor te zorgen dat die beloningsmodellen in ieder geval passend zijn.”

Denkers kan zich vinden in de opmerkingen vanuit de markt dat het om een moeilijk dossier gaat. Maar dat excuus gaat zo langzamerhand niet meer op. Denkers: “We hebben de markt ook wel de tijd gegund om die transitie te maken, maar het is nu toch wel de hoogste tijd om stappen te gaan maken.”

Bekijk hieronder de complete boodschap van Denkers:

Video

Reageer op dit artikel