nieuws

Stamrecht verknocht of niet?

Branche 2052

Stamrecht verknocht of niet?

Ook een ontslagvergoeding die in een bedrag ineens wordt ontvangen kan verknocht zijn en dus buiten de huwelijksgoederengemeenschap vallen. Dat blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad. Het hoogste rechtsorgaan boog zich over de rechtsvraag of een goudenhanddruksstamrecht verknocht is of niet. Met andere woorden: valt het stamrecht buiten de huwelijksgoederengemeenschap of juist erin?