nieuws

Dirk Scheringa verwijt voormalige top DNB en Wouter Bos val DSB

Branche 1903

Voormalige topmannen van De Nederlandse Bank (DNB) en het Ministerie van Financiën, zoals Nout Wellink en Wouter Bos, moeten volgens Dirk Scheringa onder ede worden verhoord. De oud-bankier van DSB verwijt hen de val van DSB. Een verzoekschrift tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor is inmiddels bij de Rechtbank te Den Haag ingediend. Het berekende schadebedrag wordt geraamd op € 830 miljoen.

Dirk Scheringa verwijt voormalige top DNB en Wouter Bos val DSB

De zaak dient op 16 november aanstaande. Er zijn volgens Scheringa en zijn advocaat Geert Jan Knoops voldoende feiten en omstandigheden vastgesteld waaruit het verwijtbaar gedrag van de Nederlandse Staat of DNB blijkt. Concreet gaat het Scheringa, voormalig voorman van de in 2009 gesneefde DSB Bank, om het schenden van de geheimhoudingsplicht in verband met het aanvragen van de noodregeling door DNB en ministerie waardoor het faillissement van zijn DSB bank onvermijdelijk werd. Volgens Scheringa komt het berekende schadebedrag neer op € 830 miljoen.

Onzorgvuldig en verwijtbaar gedrag

DNB en het Ministerie van Financiën (Wouter Bos) hebben zich volgens Dirk Scheringa en zijn advocaat Geert Jan Knoops niet als een zorgvuldig toezichthouder gedragen. Door vertrouwelijke en op dat moment feitelijk onjuiste informatie voortijdig te delen met ongeveer 500 mensen, is bewust het risico aanvaard dat deze informatie bij het grote publiek bekend werd. Zij hebben door dit onzorgvuldig en verwijtbaar gedrag, onnodig het faillissement van DSB veroorzaakt. En zijn dus schadeplichtig aan Dirk Scheringa.

Lekken vertrouwelijke informatie

Scheringa en zijn advocatenteam hebben volgens eigen zeggen drie jaar lang intensief gewerkt aan het verzamelen van alle feiten rond het faillissement van DSB. Veel onderzoek was al verricht, door de Rijksrecherche, door de curatoren en door Commissie Scheltema. Er is volgens Scheringa en zijn team nog geen specifiek onderzoek ingesteld naar het lekken van de zeer vertrouwelijke informatie, waardoor een faillissement onafwendbaar werd. Volgens Scheringa is daarom nu een getuigenverhoor onder ede nodig. Het team wil antwoorden krijgen op de volgende vragen: Wat waren de precieze omstandigheden waaronder de vertrouwelijke informatie is verspreid, aan wie is die informatie openlijk verstrekt en hoe heeft die specifieke maar op dat moment onjuiste informatie uiteindelijk de Volkskrant bereikt? Om antwoord op deze vragen te kunnen geven moeten volgens de initiatiefnemers alle toenmalige hoofdrolspelers worden gehoord.

Faillissement van DSB

Scheringa meent dat door het handelen van DNB en het Ministerie van Financiën, met name de schending van de ‘vertrouwelijkheid, de toezichthouders het onnodige faillissement van DSB hebben veroorzaakt’. Vandaag de dag kan volgens de voormalig topman van DSB Bank worden vastgesteld dat alle oud-klanten en alle schuldeisers hun geld hebben ontvangen, dat DSB nog steeds winstgevend is en het bedrijf nog vele honderden miljoenen in kas heeft. Scheringa is van plan om na dit voorlopig getuigenverhoor een gerechtelijke procedure bij de burgerlijke rechter te starten tegen DNB en het Ministerie van Financiën.

Hoofdpijndossier

De ondergang van DSB is al jaren een hoofdpijndossier voor DNB. Ook de curatoren probeerden tevergeefs de toezichthouder medeaansprakelijk te stellen voor de schade van klanten en schuldeisers. De centrale bank zou te makkelijk een bankvergunning hebben afgegeven en slecht toezicht hebben gehouden. De curatoren wezen overigens de onkunde van Scheringa aan als hoofdoorzaak van de ondergang van DSB. De oud-politieman en ondernemer had te weinig kaas gegeten van het bankiersvak, en stak bovendien te veel geld in dure hobby’s, zoals zijn kunstcollectie, zakenvliegtuigen en voetbalclub AZ. De woordvoerder van DNB meldt dat zolang er nog geen uitspraak van de rechter is, DNB zich onthoudt van commentaar.

Reageer op dit artikel