nieuws

Uitvaartverzekeraar zocht in ABF Adviesgroep ‘een goed verkoopapparaat’

Branche 6641

Advieskantoor ABF zegt het provisieverbod niet opzettelijk te hebben willen overtreden. De inmiddels beboete constructie met een nog onbekende uitvaartverzekeraar die was bedoeld om een geolied verkoopapparaat op te tuigen werd daarom ook getoetst door juristen. Dat blijkt uit het boetebesluit dat de toezichthouder zojuist heeft gepubliceerd. Ook blijkt daaruit dat ABF een productie van drie ton per maand moest leveren.

Uitvaartverzekeraar zocht in ABF Adviesgroep ‘een goed verkoopapparaat’

In het boetebesluit wordt de werkwijze van ABF en de niet bekend gemaakte verzekeraar uiteengezet. Duidelijk wordt dat zij in de periode van maart 2012 tot en met april 2013 op initiatief van ABF gesprekken hebben gevoerd over een mogelijke samenwerking. Reden voor ABF om toenadering te zoeken was “continuïteit en beheer van de bestaande portefeuille en nieuwe productie” in het kader van het provisieverbod. Hoewel ABF later richting de AFM aangeeft dat het provisieverbod geen directe gevolgen had en ABF ook doorloopprovisie op haar uitvaartportefeuille bleef ontvangen, zag ABF kennelijk toch noodzaak om met de uitvaartverzekeraar in gesprek te gaan. De uitvaartverzekeraar had op haar beurt “behoefte aan een goed verkoopapparaat wat toekomst zeker en bestendig” was.

Toetsen door juristen
Voorafgaand aan de samenwerking lieten de partijen hun voorgenomen werkwijze toetsen door juristen. Die gaven als advies om de zaken in lijn met de Wft te brengen: “Het is dus in de eerste plaats zaak om aan de activiteiten van Loohuis (de feitelijk leidinggevende van ABF) zodanig invulling te geven dat deze niet kwalificeren als advisering/bemiddeling”, aldus het advies. Loohuis moet in zijn contacten met klanten uitdrukkelijk en ondubbelzinnig aangeven op te treden in naam en onder verantwoordelijkheid van de verzekeraar, zo adviseren de juristen. Later zal blijken dat het advieskantoor dat niet op de juiste wijze heeft gedaan.

Maandelijkse productie
ABF verkoopt vervolgens de gegevens van het klantenbestand van haar portefeuille met uitvaartverzekeringen (de In Pace portefeuille) en de goodwill voor € 1 aan de verzekeraar. Vier werknemers komen op de loonlijst van de verzekeraar te staan. Ook spreken de twee partijen af dat ABF niet actief zal bemiddelen voor andere uitvaartverzekeraars. Uit een interne memo van ABF-baas Loohuis blijkt dat ook hij separaat betaald kreeg: “Door de komst van het provisieverbod op complexe producten, waaronder de uitvaartverzekering ook valt, heb ik na moeten denken hoe ik de In Pace portefeuille veilig stel. Hierdoor zijn we aan het praten gekomen met [A]. Dit heeft uiteindelijk tot de volgende deal geleid. Ik mag mij verhuren voor 20 uur per week als commercieel manager voor [A]. Dit resulteert in een maandelijkse managementvergoeding van € 5400. Maandelijks leveren wij een productie aan met een verzekerd kapitaal van € 300.000.” Uit het boetebesluit blijkt dat de managementvergoeding verhoogd zou worden als deze targets werden gehaald.

Werknemers
De samenwerking valt echter tegen en voor de medewerkers is het een moeizame situatie. Ze worden betaald door de verzekeraar, maar werken op kantoor in Oldenzaal. Op enig moment schrijft Loohuis in een mail aan een medewerker dat het niet de bedoeling is dat die medewerker tegen de verzekeraar zegt dat hij vooral met schadeverzekeringen bezig is. “Dit schiet natuurlijk bij hem in het verkeerde keelgat, immers het salaris wordt door hem betaald.” Uiteindelijk wordt over de periode van 1 mei 2013 tot met 30 april 2014 een omzet gegenereerd van € 1.794.218. De samenwerking werd daarna opgezegd op initiatief van de verzekeraar.

AFM
De AFM komt de zaak op het spoor en volgens de AFM heeft de adviesgroep wel degelijk bemiddeld zodat de constructie die de juristen voor ogen hadden, niet opgaat. Volgens de AFM werd de correspondentie aan cliënten over hun uitvaartverzekering verstuurd onder de naam In Pace Verzekeringen, handelsnaam van ABF, waarbij tevens het KvK-nummer en het AFM-vergunningnummer van ABF werd vermeld. Het kantoor verweert zich daartegen. Er werden immers altijd folders, reclamepennen en zakjes met bloemenzaden van de verzekeraar gebruikt. Maar de AFM constateert dat zowel intern als extern onder de naam van ABF is gecommuniceerd over de uitvaartverzekeringen. “ABF heeft gedurende de samenwerking naar het oordeel van de AFM inhoudelijke betrokkenheid gehad bij het tot stand brengen van een verzekeringsovereenkomst tussen cliënten en de verzekeraar en heeft derhalve bemiddeld in uitvaartverzekeringen van [A].”

Vraagtekens bij elke constructie
De AFM wijst er ook nog op op dat de wijze waarop ABF uitvoering heeft gegeven aan de (aangepaste) constructie, op verschillende punten lijnrecht ingaat tegen hetgeen uiteen is gezet door de advocaten. “ABF heeft bewust de kans aanvaard dat ook de aangepaste werkwijze tot overtreding zou leiden.” Ook merkt de AFM op dat zij vraagtekens stelt bij elke constructie die wordt opgezet in verband met het provisieverbod. “Mocht de werkwijze van de geraadpleegde advocaten zijn gevolgd, dan wil dat volgens de AFM niet zeggen dat daarmee het provisieverbod niet overtreden kan worden.”

Ongewenste sturing
De door de Adviesgroep ontvangen provisies (in de vorm van lonen en managementvergoeding) bedragen bij elkaar € 134.677. De AFM merkt in het boetebesluit op dat het bedrag dat ABF voor haar bemiddelingswerkzaamheden heeft ontvangen, niet exact hoeft vast te staan. “Het is ABF immers in het geheel niet toegestaan om provisie van [A] te ontvangen voor haar bemiddelingswerkzaamheden. ABF wordt juist reeds betaald door consumenten.”

De toezichthouder is er niet over te spreken dat er ook een van de omzet afhankelijke vergoeding zou worden betaald. “Dit zijn nu juist incentives die de wetgever met het provisieverbod heeft beoogd te beëindigen. De constructie die tussen ABF en [A] is opgezet heeft door de omzetbonus, maar ook in algemene zin, ervoor gezorgd, dat sprake was van ongewenste sturing.”

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.