nieuws

De Vereende/ schade- en verzekeringswerken nieuwe partner am:

Branche

De Vereende/ schade- en verzekeringswerken is per 1 januari 2017 partner van AM. Via dit partnership wil zij de aanwezige specialistische kennis op het gebied van bijzondere risico’s en schade delen met collega’s in de branche.

De Vereende/ schade- en verzekeringswerken nieuwe partner am:

“Onze ambitie is om oplossingen te bieden voor maatschappelijke issues in de verzekeringsmarkt”, aldus  directeur Ingrid Visscher. De vele activiteiten van de Vereende/ schade- en verzekeringswerken laten zich het best beschrijven als een kleurrijke ketting met een breed palet aan specialismen en kennis. Alle organisatieonderdelen houden zich bezig met risico’s die onverzekerbaar blijken of heel ingewikkeld lijken en met onverzekerde of bijzondere schades.

“De ambitie voor de komende jaren is de markt laten weten dat de Vereende meer is dan alleen een regulier bedrijf in de verzekeringsbranche. De verzekeringen voor mensen met een bijzonder schadeverleden kennen de assurantieadviseurs wel, maar we doen zoveel meer”.

Breed palet aan specialismen
Behalve het verkopen van verzekeringen, zoals de bij assurantieadviseurs en -makelaars bekende BAVAM-polis, is de Vereende/schade- en verzekeringswerken ook expert in het managen van pools en fondsen, zoals de Milieupool, de Atoompool, de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade (NHT), het Waarborgfonds Motorverkeer en NL bureau.

Assurantieadviseurs, verzekeraars, het Verbond, Adfiz en alle andere partijen in de branche kunnen bij de Vereende/schade-en verzekeringswerken terecht voor het vinden van oplossingen bij complexe schades en lastig te verzekeren risico’s. Ze biedt daarbij een vangnet en gaat naar eigen zeggen ‘tot het uiterste’ in het vinden van oplossingen en het vervullen van haar maatschappelijke rol.

Kennis uitdragen
De Vereende wil actief zijn in het verzekeringsveld en een plaats innemen in het debat. “Wij hebben meer te bieden aan de markt dan wij tot nu toe hebben laten zien”, aldus Visscher.

“Op het gebied van bijzondere risico’s en schades willen wij ons kenniscentrum uitbouwen. Deze rol voeden wij door het vroegtijdig signaleren van ontwikkelingen en intensief volgen van ‘grote’ onderwerpen. We houden onderwerpen, die een behoorlijke impact hebben op de sector, op de agenda. Hoe wij dat de komende jaren gaan bereiken? Door bijvoorbeeld het organiseren van symposia, het leveren van sprekers, het publiceren van artikelen, door het verspreiden van onze nieuwsbrief en door onze kennis te delen via am:partnerdossiers.”

Vanaf nu zal de Vereende regelmatig publicaties plaatsen op haar eigen partnerdossier. Met onder meer interessante case-beschrijvingen en achtergrondartikelen.