nieuws

Solvency II: paardenmiddel of een kwestie van wennen?

Branche 1384

Nieuwe solvabiliteitsregels houden de gemoederen in verzekeringsland bezig: sinds de invoering van Solvency II vorig jaar moeten verzekeraars bij het waarderen van bezittingen en verplichtingen nadrukkelijk de risico’s meetellen. DNB zit er als toezichthouder bovenop en meerdere verzekeraars worstelen om de solvabiliteitsratio op peil te houden. Wordt het verzekeraars in Nederland onnodig moeilijk gemaakt? Ja en nee: “De markt is nog zoekende. Het is een kwestie van wennen.”

Solvency II: paardenmiddel of een kwestie van wennen?

Zowel kleinere als grote verzekeraars worstelen met de eisen uit Solvency II. Levensverzekeraar Conservatrix werd door DNB in mei van dit jaar voor een euro verkocht aan investeerde Eli Global. Een paar maanden eerder kwam de solvabiliteit van Aegon Nederland ter discussie te staan en ook Delta Lloyd kampte voorafgaand aan de overname door NN met een niet al te hoge solvabiliteitsratio.

Meer gevoel dan feit

Zit Solvency II of het toezicht verzekeraars in de weg? Paul de Beus, partner bij een van de grote vier accountantsbedrijven EY en specialist op Solvency II-gebied, zegt in het septembernummer van am:magazine geen uitspraken te kunnen doen over individuele gevallen. Hij wil wel ingaan op de impact van de nieuwe solvabiliteitsrichtlijn. Is DNB streng in het handhaven van de regels? “Wij horen regelmatig van partijen dat DNB streng kan zijn”, zegt De Beus. “Zelf hebben wij een genuanceerder beeld. Wij hebben geen onderzoek gedaan en geen oordeel over hoe DNB handhaaft, wel merken we op dat we vanuit ons internationale netwerk signalen krijgen op basis waarvan je zou kunnen concluderen dat DNB zich niet heel anders opstelt dan bijvoorbeeld de toezichthouders in het VK, België en Polen. Ik denk dus dat het meer een gevoel is.”

Kip-eiverhaal

Of Solvency II de kapitaalpositie van verzekeraars onder druk heeft gezet, is een kip-eiverhaal, zegt De Beus. “Uiteindelijk is door problemen in het verleden die voor toezichthouders niet of onvoldoende zichtbaar waren, Solvency II gestart. De vorige richtlijn was te weinig risicogeoriënteerd. Om te kunnen anticiperen en om te kunnen snappen welke risico’s op je af komen, moet je naar de toekomstige kasstromen en gebeurtenissen kunnen kijken: die zijn nu beter zichtbaar geworden.” Dat is ook de reden dat verzekeraars Solvency II wel degelijk hebben omarmd. Consumenten zijn erbij gebaat, zegt De Beus. “Het productaanbod is gerationaliseerd en minder complex geworden.”

Begrijpt de buitenwereld het?

Het probleem zit niet in de wetgeving of de toezichthouder, vindt De Beus. “Het echte probleem is: hoe begrijpt de buitenwereld de cijfers? Die kunnen tonen dat je risico loopt, maar daarmee kun je ook laten zien in hoeverre je er iets mee doet. De ratio’s onder Solvency II zijn volatieler, maar dat hoeft niet erg te zijn. Alleen moeten de industrie en de buitenwereld daar nog aan wennen”, zegt De Beus.

Lees het complete verhaal over hoe verzekeraars worstelen met de hoge lat van DNB in nummer 34 van am:magazine. Dat valt vandaag op de mat.

Reageer op dit artikel