nieuws

Oud-prof riskmanagement: ‘AFM mag best wat korter op de bal zitten’

Branche 570

Moet de AFM wel of geen formele rol spelen bij de afwikkeling van massaschade in de financiële sector, zoals bij de compensatieregeling voor rentederivaten? Geen, betoogde hoogleraar financieel recht Danny Busch vorige week in het FD. De toezichthouder heeft de handen vol aan andere taken en ontbeert de kennis. Maar, reageert oud-hoogleraar riskmanagement Jan van de Poel vandaag in dezelfde krant, AFM zou die taak wel degelijk op zich moeten nemen. Het alternatief dat iedere partij zelf een juridische strijd voert, is duur en niet effectief.

Oud-prof riskmanagement: ‘AFM mag best wat korter op de bal zitten’

In zijn opiniebijdrage schrijft hoogleraar Busch dat de AFM het ministerie van Financiën heeft gevraagd om een wettelijke verankering van haar rol bij de afhandeling van massaschade, zoals het complexe rentederivatendossier. Geen goed idee, stelt hij in het FD. “Het takenpakket van de AFM is de afgelopen jaren drastisch uitgebreid. De AFM moet al alle zeilen bijzetten om haar wettelijke toezichttaken naar behoren te kunnen vervullen. Het is daarom niet het juiste moment om de AFM nog meer taken te geven.”

Geen neutrale partij

Bovendien zou de toezichthouder er volgens Busch niet de juiste juridische kennis voor in huis hebben. “Toezicht houden en de afwikkeling van massaschade zijn twee verschillende grootheden”, aldus de hoogleraar. En schrijft hij, er is ook een principieel bezwaar, omdat de AFM in het derivatendossier geen neutrale partij zou zijn. Ze was betrokken bij het toezicht op derivaten en heeft beleggersbescherming als taakstelling. “De betrokken banken zullen het ongetwijfeld als zeer bedreigend ervaren als een partij die vooral beleggers beoogt te beschermen een compensatieschema kan opleggen aan de banken.”

Weeffoutje

Dat toezichthouden en schade afwikkelen twee verschillende zaken zijn, erkent ook oud-hoogleraar Jan van de Poel. Volgens hem is de vraag of de missie van AFM “wel in orde” is of dat er sprake is van een “weeffoutje als er zoiets ernstigs als een derivatenschandaal optreedt en niets vermoedende mkb’ers het loodje leggen”. Hij schrijft dat vandaag in het FD in een reactie op Busch’ artikel.

Duur en niet effectief

Volgens Van de Poel valt er wel wat voor te zeggen om de AFM korter op de bal te laten spelen. “Achteraf allemaal per contract per mkb’er en per bank naar de rechter stappen is mooie werkgelegenheid voor advocaten maar zo moeten we niet getrouwd willen zijn”, schrijft de oud-prof.

De AFM inschakelen ligt zelfs erg voor de hand, betoogt hij in zijn opiniestuk. “Het alternatief is dat iedere partij per contract zichzelf moet zien te redden door inschakeling van advocaten en rechters. Dat is een dure en niet zo effectieve handhaving van de financiële orde.” En: “Regulering en toezicht zijn dus essentieel en dienen up-to-date te zijn. Als dit geen rol voor de AFM is, wat dan eigenlijk wel?”

Reageer op dit artikel