nieuws

Florentis wilde AFM-boete onder de pet houden

Branche 3163

Florentis heeft bij de voorzieningenrechter geprobeerd tegen te houden dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een opgelegde boete voor overtreding van het provisieverbod openbaar maakte. De inmiddels door Uitvaartverzekering Twenthe overgenomen verzekeraar vindt dat van overtreding geen sprake is. Florentis meent bovendien dat ze door publicatie onevenredige schade lijdt. De rechtbank Rotterdam was het daar niet mee eens.

Florentis wilde AFM-boete onder de pet houden

Florentis kreeg van de AFM € 100.000 boete omdat werknemers van de eveneens bestrafte tussenpersoon ABF Adviesgroep op de loonlijst waren gezet van de uitvaartverzekeraar. De AFM legde die boete op 19 mei 2017 op. Op 25 juli publiceerde de toezichthouder dit besluit. Uit een nu gepubliceerde uitspraak van de voorzieningenrechter blijkt dat Florentis bij de rechtbank heeft getracht die openbaarmaking tegen te houden. Als dat geen stand zou houden, dan wilde de verzekeraar dat de boete geanonimiseerd zou worden.

Schuld afgeschoven

Florentis betwist dat ze het provisieverbod heeft overtreden. De verzekeraar legt de schuld bij de tussenpersoon. De samenwerkingsovereenkomst die Florentis had met ABF Adviesgroep zou door toedoen van die tussenpersoon niet goed zijn uitgevoerd. In de overeenkomst zouden bepalingen zijn opgenomen dat de medewerker van ABF niet meer mocht bemiddelen in uitvaartverzekeringen. Bovendien stelt Florentis dat ze geen vergoeding heeft betaald voor bemiddelingswerkzaamheden. De betalingen zouden puur voor de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst zijn geweest.

Volgens de voorzieningenrechter heeft de AFM terecht “de feitelijke situatie doorslaggevend geacht bij de beoordeling van de samenwerking” en niet wat de partijen daarover op papier hadden staan. De AFM heeft volgens de uitspraak bovendien terecht aangemerkt dat de gewraakte werkzaamheden getypeerd moeten worden als ‘bemiddelen’ in de zin van het provisieverbod.

Correcte actie

“Er is geen aanleiding voor het oordeel dat de AFM in redelijkheid niet kon overgaan tot het opleggen van een boete”, schrijft de rechtbank Rotterdam. Florentis maakte na een jaar zelf een eind aan de samenwerking met ABF. “Op zich een correcte actie”, volgens de rechter. Maar dit leidt volgens hem niet tot de conclusie dat verwijtbaarheid bij de overtreding ontbreekt. Florentis had eerder kunnen en moeten controleren hoe de tussenpersoon zich presenteerde bij klanten.

Florentis was hier bovendien voor gewaarschuwd. Advocaten hebben de verzekeraar geadviseerd over de totstandkoming van het contract met ABF. Zij wezen erop dat bij een verkeerde presentatie het gevaar bestond van overtreding van het provisieverbod.

Geen uitzonderlijke schade

De rechter zag geen reden om openbaarmaking tegen te houden, noch om de naam van Florentis weg te lakken. AFM had er belang bij de naam van de verzekeraar bekend te maken, zeker omdat er commotie ontstond na de boete voor ABF en eigenaar Edwin Loohuis. De AFM mocht bovendien meewegen dat er op internet ook namen circuleerden van andere verzekeraars die werden aangemerkt als mogelijke betrokkenen.

Volgens de rechter is er geen sprake van een bijzondere omstandigheid waardoor openbaarmaking leidt tot uitzonderlijke schade voor Florentis. Reputatieschade is niet zo’n omstandigheid, want daar heeft elke beboete marktpartij mee te maken, aldus de rechter. Inmiddels is Florentis overgenomen door Uitvaartverzekering Twenthe. Maar ook dat noemt het vonnis geen bijzondere omstandigheid op grond waarvan publicatie achterwege behoorde te blijven.

Reageer op dit artikel