nieuws

DNB: solvabiliteitsratio leven- en schadesector eind 2016 op 168% en 167%

Branche 1481

De gewogen gemiddelde solvabiliteitsratio’s van de Nederlandse verzekeringssectoren liggen boven de wettelijk norm van 100%. Dat blijkt uit de eerste officiële jaarcijfers die De Nederlandsche Bank publiceert op basis van toezichtraamwerk Solvency II. Eind 2016 bedroeg de ratio voor de levensector 168%, voor de schade was die 167%.

DNB: solvabiliteitsratio leven- en schadesector eind 2016 op 168% en 167%

De spreiding bij de middengroep in de levenssector is groter dan bij schade. De helft van de levensverzekeraars heeft een solvabiliteitsratio tussen de 143% en 261%. Het sectorgemiddelde zit aan de onderkant van de middengroep. Dit betekent volgens DNB dat er grotere verzekeraars in de onderste helft van de verdeling zitten. Dat geldt overigens ook voor de schadesector (exclusief zorg). De spreiding van de middengroep ligt daar tussen ongeveer 160% en 240%.

‘Goed vermogen’

De solvabiliteitsratio wordt berekend door het aanwezige vermogen te delen door het vereiste vermogen (kapitaaleis), waarbij de kapitaaleis onder Solvency II risicogebaseerd is. Per verzekeraar verschilt die kapitaaleis, omdat die afhankelijk is van het risicoprofiel van de verzekeraar.

De levenssector heeft een kapitaaleis van € 19,3 miljard. Hiertegenover staat een aanwezig vermogen van € 32,5 miljard. De schadesector heeft een kapitaaleis van € 5,4 miljard en een aanwezig vermogen van € 9,0 miljard. De kwaliteit van dit vermogen is volgens DNB over het algemeen goed. Het aanwezige kapitaal bestaat voor 83% (leven) en 97% (schade) uit tier 1 kapitaal, vermogen dat permanent ter beschikking is gesteld aan banken.

Reageer op dit artikel