nieuws

Dijsselbloem: ‘Nieuwe toezichtcategorie middelgrote verzekeraars is onwaarschijnlijk’

Branche 766

Het is niet waarschijnlijk dat er op korte termijn een nieuwe toezichtcategorie voor middelgrote verzekeraars wordt geïntroduceerd binnen Solvency II. In die categorie zouden ook veel Nederlandse onderlingen vallen. Maar daarvoor is in Europees verband aanpassing nodig en nieuwe categorieën maken geen deel uit van de lopende evaluatie van het toezichtkader. Dat schrijft minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën in antwoord op Kamervragen van Aukje de Vries.

Dijsselbloem: ‘Nieuwe toezichtcategorie middelgrote verzekeraars is onwaarschijnlijk’

Volgens Dijsselbloem is de reikwijdte van Solvency II met betrekking tot de omvang van verzekeraars die onder de richtlijn vallen na jarenlange onderhandelingen tot stand gekomen. Voor het toezicht op die verzekeraars geldt het proportionaliteitsbeginsel, schrijft hij aan de Tweede Kamer. De minister acht het niet waarschijnlijk dat er aan dat Europese toezichtkader een nieuwe categorie wordt toegevoegd. Dat is namelijk geen onderwerp van de lopende evaluatie.

One size fits all

Voor zo’n categorie voor middelgrote partijen pleitte het Verbond van Verzekeraars in een speciale uitgave over Nederlandse onderlingen. Oud-DNB-directeur Ton Roos zei in dat magazine dat er een te groot verschil is “tussen risicogebaseerd toezicht en het one size fits allprincipe”. “Dat ook onderlingen aan regels moeten voldoen, is niet meer dan terecht, maar er is nu slechts een keuze tussen normaal toezicht en toezicht basic”, aldus Roos. “Meer smaken zijn er niet en ik zou het erg toejuichen als er bijvoorbeeld een categorie middelgroot komt.”

Ruimte voor onderlingen

Reden voor VVD-Kamerlid Aukje de Vries om minister Dijsselbloem te vragen of hij hiervoor mogelijkheden ziet. Ze vroeg de bewindsman bovendien of hij vindt dat er ruimte moet blijven voor onderlinge verzekeraars in Nederland. Ook was ze benieuwd welke mogelijkheden Dijsselbloem ziet om in Nederlandse regelgeving voor verzekeraars meer proportionaliteit aan te brengen.

Stabiele en gezonde markt

Ja, die ruimte voor onderlingen moet er zeker zijn in Nederland, vindt Dijsselbloem. “De opzet van de huidige Wet op het financieel toezicht – met het speciale Basic-regime – is juist vormgegeven ten behoeve van de kleine (onderlinge) verzekeraars”, schrijft hij. “Daarnaast is het ook voor een gezonde, stabiele en concurrerende verzekeringsmarkt gewenst dat kleine (onderlinge) verzekeraars op de markt kunnen opereren. Proportionaliteit in het toezicht en het leveren van maatwerk dragen hier aan bij en DNB zal in dit kader de dialoog met de sector blijven aangaan.”

Dijsselbloem wijst op de versoepelingen die in het toezichtregime al zijn aangebracht voor Basic-verzekeraars. Ook noemt hij de wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft (januari 2016) met een versoepeling voor kleine schadeverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars. Hij zegde toe bij komende evaluaties – zowel van Solvency II als het regime voor Basic-verzekeraars – te kijken hoe proportionele toepassing kan worden verbeterd.

Reageer op dit artikel