nieuws

AFM-boetes van 4 en 5 ton voor ABN Amro voor niet tijdig melden transacties

Branche 1090

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft twee bestuurlijke boetes opgelegd van € 400.000 en € 500.000 aan ABN Amro en ABN Amro Clearing. De banken hebben samen bijna 100.000 transacties niet op tijd gemeld bij de toezichthouder.

AFM-boetes van 4 en 5 ton voor ABN Amro voor niet tijdig melden transacties

De AFM beboette beide banken op 6 juli 2017. ABN Amro voerde in een periode van ruim vijf jaar (2010-2015) 86.796 transacties uit die niet op tijd werden gemeld bij de AFM. De toezichthouder rekent ABN Amro die overtreding aan vanaf januari 2013. Toen zou de bank haar transactierapportage op orde moeten hebben. ABN Amro Clearing pleegde hetzelfde verzuim voor 11.911 transacties in een periode tussen 2014 en 2016.

Zelf ontdekt

Beleggingsondernemingen moeten alle transacties in beursgenoteerde financiële instrumenten uiterlijk aan het eind van de volgende werkdag doorgeven aan de toezichthouder. De basisboete voor overtreding hiervan bedraagt € 500.000. Voor ABN Amro is dat bedrag met een ton verlaagd omdat de bank de overtreding zelf ontdekte en aan de AFM meldde. Beide banken hebben geen bezwaar ingesteld. Daarmee zijn de boetebesluiten definitief.

Reageer op dit artikel