nieuws

Helft starters verwacht actieve transparantie voor schadeprovisie binnen 5 jaar

Branche 1178

Minder dan een derde van de adviseurs die afgelopen tweeënhalf jaar als ondernemer de markt opgingen, denkt dat de huidige provisie op schadeverzekeringen over 5 jaar ongewijzigd is. Ruim de helft denkt dat de transparantie is verschoven van passief naar actief. Voor 36% van de starters op de intermediaire markt is provisie de primaire inkomstenbron. Regeldruk in de branche zien starters eerder als nadeel dan als voordeel en over robotadvies zijn ze sceptisch.

Helft starters verwacht actieve transparantie voor schadeprovisie binnen 5 jaar

Dit blijkt uit het ‘Trendonderzoek Starters in de intermediaire markt’ van Adviesbureau Fred de Jong en SparklingCRM. De Jong presenteerde de resultaten donderdagmiddag tijdens een seminar voor startende adviseurs in Nijkerk. Eerder deze week maakte hij al bekend dat starters – van wie de overgrote meerderheid (84%) man is – optimistisch zijn over hun toekomst. Ze investeren fors in hun bedrijf terwijl ruim driekwart begonnen is met nul klanten. “Je moet best wat lef hebben en een lange adem”, aldus De Jong.

Vaste vergoeding

Voor bijna de helft van de starters is een vaste vergoeding voor geleverde diensten de belangrijkste inkomstenbron. Provisie is dat voor 36% van de ondervraagde starters (tegenover voor 70% in de rest van de markt). Ze verwachten dat het belang daarvan afneemt. Over 5 jaar betrekt nog maar 33% van deze ondernemers zijn inkomen primair uit provisie, denken ze.

“Omdat de meeste startende intermediairs zonder bestaande portefeuille zijn begonnen, is het logisch dat provisie bij starters een veel minder belangrijke inkomstenbron is dan voor de meeste andere intermediairs in de Nederlandse markt”, licht onderzoeker De Jong toe. “We hebben ook gevraagd of ze zouden zijn begonnen als er geen provisie zou hebben bestaan op schade. De meesten geven aan dat dat geen belemmering zou zijn geweest.”

Lagere provisie en hogere premie op schade

De Jong en SparklingCRM vroegen de starters onder andere naar hun toekomstvisie voor de branche. Van hen denkt 16% dat provisie op schadeverzekeringen over 5 jaar verboden is. Iets meer dan de helft denkt dat er sprake zal zijn van actieve transparantie. Dat betekent dat intermediair of verzekeraar voor het sluiten van de schadeverzekering de provisie kenbaar maakt aan de klant. De meeste beginnende adviseurs denken dat deze vorm van transparantie leidt tot lagere provisie. Ruim 62% denkt dat de schadepremies over 5 jaar hoger liggen dan nu.

Geen focus op digitalisering

Volgens het onderzoek zijn starters enigszins sceptisch over robo-advies. Slechts 7,2% denkt dat robotadvies in 2022 structureel onderdeel uitmaakt van de adviespraktijk. 56,5% verwacht wel dat het deel van hun onderneming is, maar slechts in beperkte mate. “Digitalisering is wel iets waarmee ze bezig zijn, maar het is niet de focus van de bedrijfsvoering”, licht De Jong toe. “Vooralsnog gaat het niet veel verder dan online schade inzien. Slechts een enkeling biedt online vergelijken of afsluiten.”

Bemiddelen en adviseren

Voor de meeste starters is bemiddeling in financiële producten een belangrijke vorm van dienstverlening die ze niet willen uitbesteden. “Het businessmodel van alleen advisering en geen eigen bemiddeling lijkt onder startende intermediairs geen populaire propositie”, concluderen De Jong en SparklingCRM. Bijna iedereen in het onderzoek doet bovendien actief aan nazorg.

Regeldruk

Starters zien verder de regelgeving in de financiële sector niet als bezwaar. “Sterker, het lijkt eerder andersom. Ze worden niet tegengehouden door regeldruk. Het biedt juist houvast en het geeft blijk van professionaliteit van de sector”, zegt De Jong. Hij tekent daarbij aan dat het nader onderzoek verdient of er ook mensen zijn die de sprong juist niet wagen door het provisieverbod, PE-examens, aangescherpte zorgplicht en adviesregels.

Wat starters mogelijk wel tegenhoudt zijn de kosten, schrijft De Jong. In vergelijking met 10 jaar geleden zijn de kosten voor toetreding tot de intermediaire markt relatief hoog. Veel beginnende adviseurs denken dat dit anderen ervan weerhoudt deze stap te maken.

Aan het onderzoek werkten 69 van de circa 300 intermediairs die de afgelopen tweeënhalf jaar voor zichzelf begonnen mee.

Reageer op dit artikel