nieuws

Zomerserie (14) – Miranda Hendriks (Univé): ‘Druk op verzekeringsmarkt zal doorzetten’

Branche 1844

Hartje zomer brengt amweb traditiegetrouw een serie interviews met mensen uit de verzekeringssector. Hoe beleefden zij 2017 tot nu toe, en wat staat de branche nog te wachten? Miranda Hendriks begon in 2017 als Chief Finance & Risk Officer van Univé. Ze verwacht dat de druk op de traditionele verzekeringsmarkt hoog zal blijven, onder andere door de aanhoudend lage rente. “En voor Schade is het spannend of de stormen van de afgelopen zomers zich ook dit jaar manifesteren.”

Zomerserie (14) – Miranda Hendriks (Univé): ‘Druk op verzekeringsmarkt zal doorzetten’

Wat hebben jullie bereikt in de eerste helft van het jaar, waar ben je trots op?
“Vanaf begin dit jaar vormen we als raad van bestuur van de Coöperatie Univé een nieuw team met drie leden. Samen met mijn collega Ellen Peper ben ik nu ruim een halfjaar in dienst bij Univé. We zijn zeer snel in staat gebleken om als team te opereren. Het eerste halfjaar heeft met name in het teken gestaan van de start van de implementatie van onze nieuwe strategie: Terug naar de Kracht. Die strategie kenmerkt zich door de kernwoorden ‘voorkomen, beperken en verzekeren’. In dat kader zijn in de eerste helft van het jaar een aantal succesvolle pilots gestart voor innovatieve concepten, zoals Langer Thuis met Univé en Flexibele inkomensverzekering voor zzp’ers bij ziekte en ongevallen. En we hebben ons systeemmigratieprogramma afgerond. Ook zijn er belangrijke stappen gezet door voor de Univé Formule (Univé Groep en 12 regionale Univé’s) een risicoraamwerk uit te rollen. Hierdoor tillen we de Formule qua beheersing en uniformiteit in die beheersing naar een hoger niveau.”

Waar ben je privé trots op?
“Privé ben ik zeer trots op mijn kinderen, die zich als tieners zeer goed ontwikkelen en dit jaar zelfs zonder puntentekorten over zijn. Ook is het heel leuk om te zien dat zij zich steeds meer een mening vormen over politieke ontwikkelingen en andere maatschappelijke zaken die om ons heen gebeuren. Zo gaat mijn dochter in oktober een week vrijwilligerswerk in Roemenië doen. Ook zijn ze beiden aan het nadenken welke vervolgopleiding ze zouden willen doen na het vwo. Heel leuk de nieuwe fase die er aan gaat komen.”

Wat was het meest memorabele nieuws in de branche tijdens de eerste helft van het jaar?
“Weliswaar eerder aangekondigd, maar wel gerealiseerd in de eerste helft van het jaar: de overname van Delta Lloyd door Nationale-Nederlanden. Ik blijf het heel bijzonder vinden dat een grote verzekeraar als Delta Lloyd, die in de Nederlandse verzekeringsmarkt een prominente plek innam, in zo’n korte tijd redelijk geruisloos lijkt op te gaan in Nationale-Nederlanden, voor zover ik dat kan zien natuurlijk. Dit brengt mij wel tot de vraag, is het teruggaan naar een aantal heel grote spelers het antwoord op de aanhoudende financiële druk op de verzekeringsmarkt? Of zorgt de toenemende behoefte aan klantintimiteit toch voor meer kleinere spelers op de markt?”

Hoe hebben jullie je als bedrijf voorbereid op de tweede helft van het jaar?
“In de tweede helft van het jaar zal de nadruk komen te liggen op het verder doorontwikkelen van de organisatie met als doel de nieuwe strategie nog sneller te kunnen implementeren. We willen de klantintimiteit verder vergroten via onze doelstelling ‘meest persoonlijke (online) dienstverlener’. Ook willen we de kosten verder verlagen door nog meer samen te werken binnen de Univé Formule   en door overlegstructuren te optimaliseren.”

Waar ga je tijdens de zomervakantie beslist niet aan denken, iets dat aan je werk gerelateerd is?
“Uitvragen van toezichthouders.”

Voor het eerst gratis roamen in de EU: fijn, kan ik lekker doorwerken aan het strand, of: so what, mijn apparaten staan de hele vakantie in de vliegtuigmodus?
“Het korte antwoord is: ik ga buiten de EU op vakantie deze zomer, dus ik  heb er niet veel aan. Het echte antwoord is dat ik tijdens mijn vakanties mijn mail wel altijd volg, maar alleen reageer als dat noodzakelijk is. Dit doe ik echter wel op momenten dat het goedkoop is (wifi) en mijn man en kinderen hier geen last van hebben. Je zult mij dus niet werkend op het strand vinden. Ik schakel overigens vrij gemakkelijk tussen werk en privé. Het voelt voor mij dan ook niet als werken, want ik kan het daarna altijd weer gemakkelijk naast mij neerleggen.”

Wat zijn je verwachtingen voor de verzekeringsbranche, wat worden de komende maanden de issues?
“De druk op de traditionele verzekeringsmarkt zal zich ook in de tweede helft van het jaar verder voortzetten. Voor Leven zijn er de aanhoudende lage rente en de laatste ontwikkelingen in het beleggingsdossier. Voor Schade is het met name spannend of de stormen van de afgelopen zomers zich ook dit jaar manifesteren. Daartegenover zetten ook de innovatieve ontwikkelingen, waarin de sector op zoek is naar nieuwe verdienmodellen, door. Steeds meer verzekeraars hebben innovatieteams neergezet, waarbij zowel op technologisch gebied als op productgebied geïnnoveerd wordt. Ik ben heel benieuwd waarin deze innovaties een materiële bijdrage gaan leveren aan de omzet in de verzekeringsbranche.”

Welke strategie gaan jullie in de tweede helft van het jaar volgen?
“Univé gaat verder met de implementatie van de vorig jaar ontwikkelde strategie. De focus zal liggen op het doorontwikkelen van de distributiewijze, nieuwe producten en diensten en de interne organisatie.”

Wat hoop je dat Univé bereikt in de tweede helft?
“Dat we de ingezette nieuwe koers verder invulling geven door het ontwikkelen van bijvoorbeeld nieuwe preventie- en adviesdiensten met bijpassende verzekeringen. Hiermee gaan we terug naar waar we als coöperatie goed in zijn: elkaar helpen, ook als het even wat minder gaat.”

Tot slot: heb je persoonlijke doelstellingen voor de rest van het jaar, werk of privé?
“Mijn start bij Univé is zeer plezierig en goed geweest, waarbij Joost (Heideman), Ellen en ik, samen met vertegenwoordigers vanuit de hele Univé Formule, het afgelopen halfjaar goede stappen gezet hebben in de implementatie van de strategie van Univé. Zoals al aangegeven gaan we hier vol mee verder. Daarnaast vind ik het erg inspirerend om ook buiten de sector actief te zijn. Dit doe ik nu al als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Ik ga in de tweede helft van het jaar kijken of dit zich nog wat verder uit kan breiden.”

Lees ook eerdere afleveringen van de zomerserie.

Reageer op dit artikel