nieuws

Zeevarende met Nederlandse werkgever die buiten de EU werkt is verzekerd in zijn woonstaat

Branche 749

Een zeevarende met Nederlandse werkgever die buiten de EU werkt is verzekerd in zijn woonstaat. Dat concludeert advocaat-generaal Peter Wattel naar aanleiding van de prejudiciële vragen die Rechtbank Zeeland-West Brabant heeft gesteld aan de Hoge Raad over welke toewijzingsregels uit EG Verordening 883/2004 van toepassing zijn op een Letse zeevarende die buiten de EU zijn werkzaamheden verricht.

Zeevarende met Nederlandse werkgever die buiten de EU werkt is verzekerd in zijn woonstaat

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelde begin dit jaar vragen aan de Hoge Raad over de premieplicht van een zeevarende op een schip met een niet-Europese vlag onder toepassing van de regels van EU Verordening 883/2004. De ‘prangende vraag’ was volgens PwC hoe deze casus zal uitwerken onder toepassing van de (nieuwe) EU Verordening 883/2004.

Nederlandse werkgever

De zaak gaat over een Letse zeevarende die voor een Nederlandse werkgever aan boord van een zeeschip werkt dat een niet EU-vlag (Bahama’s) voert. Een zeevarende met Nederlandse werkgever die buiten de EU werkt is verzekerd in zijn woonstaat concludeert Advocaat Generaal Wattel naar aanleiding van de prejudiciële vragen aldus PwC. “Volgens de advocaat-generaal valt deze situatie onder het nieuw in EG Verordening 883/2004 opgenomen ‘restartikel’ dat de sociale zekerheidswetgeving van de woonstaat toewijst.”

In de betreffende zaak gaat het volgens PwC om een inwoner van Letland met de Letse nationaliteit die werkzaam was voor een Nederlandse werkgever. “Hij verrichtte in 2013 zijn werkzaamheden aan boord van een schip dat een niet-EU vlag voer (Bahama’s) buiten Europees grondgebied. In geschil is of de werknemer in deze periode onderworpen was aan de Nederlandse volksverzekeringen. De inspecteur stelde dat op basis van de Aldewereld jurisprudentie de Nederlandse wetgeving, van het land is waar de werkgever is gevestigd, van toepassing is.”

Wat betekent dit voor werkgevers?

PwC stelde de vraag ‘wat betekent dit voor u als werkgever’? “Indien de Hoge Raad de conclusie van de advocaat-generaal volgt, zal voor alle werkzaamheden die onder de reikwijdte van EU Verordening 883/2004 vallen, maar waarvoor geen specifieke aanwijsregel is geformuleerd, de wetgeving van de woonstaat van de werknemer van toepassing worden verklaard. In de praktijk kan dit resulteren in extra en onoverzichtelijke administratieve lasten voor u als werkgever, wanneer u gebruik maakt van werknemers vanuit verschillende landen.”

Reageer op dit artikel