nieuws

Verzekeraars blij met modernisering Europese richtlijn distributie

Branche 1059

Het Verbond van Verzekeraars is blij met de nieuwe Europese richtlijn verzekeringsdistributie die vanaf 23 februari 2018 van kracht wordt. Dat stelt Harold Mahadew, beleidsadviseur Distributie & Verkoop bij het Verbond. Volgens Mahadew zorgt de vernieuwde richtlijn voor een eerlijker speelveld.

Verzekeraars blij met modernisering Europese richtlijn distributie

Volgens Mahadew (foto) was het hoog tijd voor een nieuwe Europese distributierichtlijn. “Het distributielandschap is aanzienlijk veranderd. Het is niet meer dan logisch dat Europa oog heeft voor die nieuwe realiteit.” Mahadew doelt met die nieuwe realiteit onder meer op veranderend klantgedrag, nieuwe risico’s en de opkomst van nieuwe marktspelers. De huidige richtlijn Verzekeringsbemiddeling dateert uit 2002. “Toen bestonden de iPhone, iPad, 4G, Uber, Airbnb, WhatsApp en Spotify nog geen eens.”

Betere marktwerking

Europa beoogt met de de nieuwe richtlijn een betere werking van gemeenschappelijke markt en een versterking van de consumentenbescherming. En dat pakt volgens Mahadew goed uit voor de Nederlandse verzekeraars. “Vanaf volgend jaar wordt het principe ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ meer dan voorheen gehanteerd. Iedere (toekomstige) concurrent, zowel van binnen als van buiten de sector, valt onder de richtlijn. Brussel waakt hierover en heeft het niet meer over verzekeringsbemiddeling, maar over distributie. Daar zijn wij blij mee.”

Bemiddeling als nevenactiviteit

Volgens de beleidsmedewerker strekt de werking van de richtlijn niet zover dat bijvoorbeeld ook reisbureaus, voor wie assurantiebemiddeling maar een nevenactiviteit is, onder de regeling vallen. “In Nederland is dit nu al goed geregeld. Dergelijke distributeurs kunnen onder de vergunning van een aanbieder varen, die dan de verantwoordelijkheid draagt. Europa wilde deze vrijstelling eigenlijk schrappen, maar daar hebben wij als Verbond stevig tegen geageerd. Gelukkig met succes. Er geldt straks wel een aantal nieuwe voorwaarden. Als bepaalde premiebedragen worden overschreden, komt een vergunning wel in beeld, maar daar moeten we niet om treuren. Gelet op de doelstellingen van de richtlijn gaat het ook ergens over.”

Onderscheid verzekeraar/distributeur

Europa maakt een helder onderscheid tussen de verzekeraar (of iemand anders die productontwikkelaar is) en de distributeur (waaronder de adviseur/bemiddelaar en wie waarvoor verantwoordelijk is. De verzekeraar moet de distributeur voorzien van informatie zodat deze het product en doelgroep begrijpt. Distributeurs op hun beurt moeten beschikken over procedures om de informatie te verkrijgen van de verzekeraar. Dat vraagt volgens Mahadew om samenwerking. “De bepalingen zijn voor een deel nieuw voor distributeurs, maar ik hoop dat we niet gelijk met zijn allen in een kramp schieten. Europa wil de consumentenbescherming naar een hoger niveau brengen en verlangt van distributeurs dat ze het verzekeringsproduct en de doelgroep begrijpen voordat ze het adviseren aan consumenten. Dat is toch niet meer dan fair?”

Invoering in Nederland

De Nederlandse verzekeringssector ligt volgens hem al op schema wat de aan de richtlijn betreft.
“Hoewel de Europese distributielat vanaf februari een stuk hoger komt te liggen, is de impact voor de Nederlandse markt te overzien. (…) Mocht het onverhoopt toch gaan knellen, dan trekken we zeker aan de bel, in Brussel en in Den Haag. De tot nu toe beschikbare informatie biedt marktpartijen voldoende handvatten om zich voor te bereiden op de implementatie vanuit de eigen rollen en verantwoordelijkheden, maar vooral ook in goede samenwerking. Wij zijn hierover in gesprek, onder andere met Adfiz en de OvFD, en houden zeker een vinger aan de pols.”

Reageer op dit artikel