nieuws

Verzekeraar moet klant rechtstreeks informeren over royement

Branche 1865

Verzekeraars mogen er niet op vertrouwen dat een bevestiging van de beëindiging van een verzekering die aan het intermediair wordt gestuurd ook de klant bereikt. Dat blijkt uit een tussenuitspraak van het Gerechtshof Arnhem in een zaak die draait om een verzekerde die onbewust onverzekerd was en toen gedupeerd raakte door een woningbrand. Het Hof houdt een beslissing in deze zaak aan tot de volgende zitting.

Verzekeraar moet klant rechtstreeks informeren over royement

Al in de jaren 80 sluit de klant een opstalverzekering af bij Nationale-Nederlanden. In 1995 wordt de polis ondergebracht bij een tussenpersoon. Nadat de man in 2009 vruchteloos probeert de de polis met hulp van een andere tussenpersoon te beëindigen waagt hij in 2012 een nieuwe poging. Aan de hand van het polisblad uit 2012 gaat hij ervan uit dat de opzegging pas van kracht wordt per 1 juni 2014. Op die datum laat hij dan ook zijn nieuwe verzekering ingaan.

Coulanceregeling NN

Dat is echter buiten de coulanceregeling van NN gerekend op grond waarvan de verzekering al per 1 juni 2013 kan worden opgezegd. De verzekeraar beëindigt de opstalverzekering op verzoek van de tussenpersoon dan ook per die datum. Op 6 mei 2014 breek er echter brand uit in de woning van de ex-klant. Het appartement is hierna onbewoonbaar, maar de man klopt voor de schade van ruim € 227.000 euro -waarvan op basis van de geroyeerde polis een derde gedekt is, tevergeefs aan bij NN. Die heeft hem immers al bijna een jaar niet meer als klant in de boeken.

Essentieel belang

Het gerechtshof geeft in haar tussenvonnis NN in zoverre gelijk dat de verzekeraar ervan uit mocht gaat dat de klant het ermee eens was dat de polis op verzoek van de tussenpersoon eerder werd beëindigd toen bleek dat dat kon. NN mocht er van het hof echter niet vanuit gaan dat de bevestiging van de opzegging per 1 juni 2013 wel via de tussenpersoon bij de klant zou belanden. “Een mededeling van een verzekeraar dat, en per wanneer, de verzekeringsovereenkomst is geëindigd, betreft informatie die van essentieel belang is voor een verzekeringnemer met het oog op het voorkomen van het ongewild ontbreken van verzekeringsdekking dan wel dubbele verzekering.”

Rechtstreeks aan verzekeringnemer

Het hof vervolgt: “Anders dan Nationale-Nederlanden meent, vormt een dergelijke beëindigingsmededeling naar het oordeel van het hof een wijziging van de verzekeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:932 lid 2 BW. Er is reeds daarom geen reden om te veronderstellen dat die beëindigingsmededeling, anders dan de polis, aan de tussenpersoon gestuurd mag worden in plaats van rechtstreeks aan de verzekeringnemer.”

Brief over het royement

Het Hof rekent het NN en de betrokken tussenpersoon zwaar aan dat de klant niet is geïnformeerd over een zo’n essentiële wijziging. Wel krijgen beide partijen nog de kans om te bewijzen dat de klant wel een brief over het royement is gestuurd en dat hij deze moet hebben ontvangen.

Geen acceptgiro

De stelling van NN dat de ex-klant moest hebben geweten dat hij niet meer verzekerd was omdat hij ook geen acceptgiro meer kreeg voor de premie houdt wat het Hof betreft in ieder geval geen stand: “Naar het oordeel van het hof faalt dit beroep op eigen schuld. Voor zover [appellant] al een verwijt kan worden gemaakt dat hij het uitblijven van de acceptgiro niet heeft opgemerkt en daar geen actie op heeft ondernomen, dan valt zijn fout in het niet bij de door de verzekeraar gemaakte fout. De billijkheid brengt mee dat de vergoedingsplicht van Nationale-Nederlanden in zijn geheel in stand blijft.”

Reageer op dit artikel