nieuws

Verbond: ‘Toezichtkosten volledig voor de sector? Dan ook de baten’

Branche 1130

Toezicht op de financiële sector moet in ieder geval deels bekostigd worden uit algemene middelen. Goed toezicht dient een maatschappelijk belang en daarom is het niet redelijk dat consumenten via hun premie voor de volledige toezichtkosten opdraaien. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in een consultatiereactie op de voorgenomen herziening van de Wet bekostiging financieel toezicht. Mocht het Rijk niet een deel van de kosten voor zijn rekening willen nemen, dan wil het Verbond dat alle baten in mindering worden gebracht op de toezichtkosten.

Verbond: ‘Toezichtkosten volledig voor de sector? Dan ook de baten’

Verbondsdirecteur Leo de Boer schrijft in de reactie op de internetconsultatie dat argumenten waarom marktpartijen volledig voor de financiering opdraaien in de voorgenomen wetswijziging ontbreken. Een overheidsbijdrage voor het toezicht op financiële instellingen werd al in 2015 geschrapt en die is ook in de voorgestelde herziening niet opgenomen. Volgens het Verbond dient goed toezicht het algemeen belang. Daarom moet dat in ieder geval ten dele uit de algemene middelen worden gefinancierd.

Kosten doorberekend via premie

Het Verbond verzoekt het ministerie van Financiën “onderscheid te maken in de taken die toezichthouders uitoefenen en per taak gemotiveerd uiteen te zetten of daarmee al dan niet primair een algemeen belang gediend is en waarom het redelijk zou zijn de betreffende kosten door te berekenen aan de sector”. “Daarbij is het van belang om goed te realiseren dat alle kosten die verzekeraars maken uiteindelijk worden doorberekend aan de klant via de premie”, voegt De Boer eraan toe.

‘Van tweeën een’

Blijft het ministerie bij het standpunt dat alle kosten door de sector moeten worden opgehoest, dan willen de verzekeraars ook af van het plafond dat er is voor de verrekening van de toezichtkosten met boete-inkomsten. Nu wordt de eerste €2,5 miljoen die aan boetes binnenkomt in mindering gebracht op de toezichtkosten. Alles wat DNB en AFM daarboven aan boetes opleggen, stroomt de schatkist van het Rijk binnen.

“Het is van tweeën een: indien de kosten worden gedeeld, kunnen de baten ook worden gedeeld of als de kosten niet worden gedeeld, dan de baten ook niet”, aldus De Boer in de reactie op het wetsvoorstel. “De baten zouden in onze ogen in mindering moeten worden gebracht op de toezichtkosten van de betreffende sector.”

Scheefgroei kosten

Het Verbond uit bovendien zijn zorgen over de stijging van de toezichtkosten. De totale omvang van die kosten zou volgens de verzekeraars meer in de pas moeten lopen met de premieontwikkeling. Het Verbond spreekt van “een voortgaande scheefgroei”. De toezichtkosten voor de financiële sector zijn sinds 2008 meer dan verdubbeld, terwijl de omzet van leven-, inkomen- en schadeverzekeraars daalde van €43,7 miljard naar €29,4 miljard in 2015, aldus het Verbond. Gevreesd wordt dat die kosten verder stijging door de toename van toezicht dat Europees georganiseerd wordt.

Reageer op dit artikel