nieuws

Register gevolmachtigd agent gereed

Branche 1455

Volmachtvereniging NVGA en de Stichting Assurantie Registratie (SAR) hebben het Register Gevolmachtigd Agent (RGA) geïntroduceerd. Ook de nieuwe opleiding voor gevolmachtigd agenten is gereed.

Register gevolmachtigd agent gereed

Vanaf morgen kunnen alle GA-diplomahouders die werkzaam zijn in de volmachtbranche zich aansluiten bij de erkenningsregeling Register Gevolmachtigd Agent van de Stichting Assurantie Registratie (SAR). Registratie staat open voor ieder met een volmachtdiploma, zowel voor gevolmachtigden als medewerkers van verzekeraars.

Overgangsregeling

Voor houders van het oude GA-diploma geldt tot 1 juli 2018 een overgangsregeling. Zij kunnen zich op basis van dit diploma aanmelden voor het RGA. Degenen die het nieuwe diploma behalen, kunnen zich vanaf dat moment inschrijven.

Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk

In de zomer van 2016 besloot de minister van Financiën de volmachtmodule niet meer op te nemen in het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk. De NVGA heeft vanaf dat moment gewerkt aan een zelfreguleringstraject wat resulteerde in een nieuwe GA-opleiding in samenwerking met opleidingsinstituut NIBE-SVV en de oprichting het register. Op deze wijzen menen NVGA en de SAR te hebben voorzien in het transparant vastleggen en onderhouden van het deskundigheidsniveau.

Dagelijks leidinggevenden

Voor dagelijks leidinggevenden van de NVGA-kantoren is inschrijving in het personenregister verplicht. De NVGA is zich er naar eigen zeggen van bewust dat dit iets extra’s gaat vragen van de achterban. “Tegelijkertijd is er de overtuiging dat het passend is bij de kwaliteitsstandaard van de NVGA en de professionaliteit van het volmachtvak”, aldus de brancheorganisatie

Opleiding en PE

De nieuwe GA -opleiding sluit geheel aan bij de huidige praktijk en start in oktober 2017 als een 3-daagse klassikale opleiding. Op een later moment komen ook een avondopleiding en een E-learning variant beschikbaar. Gekoppeld aan de inschrijving in het Register zullen deelnemers jaarlijks een PE programma moeten volgen. Het PE-programma zal begin 2018 starten.

Reageer op dit artikel