nieuws

Minister: ‘Niet best gesteld met diversiteit in Bankraad DNB’

Branche 732

Minister Dijsselbloem van Financiën onderschrijft in een Kamerbrief het belang van meer vrouwen in de raden van bestuur van banken. Het realiseren van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in topfuncties vindt hij echter bovenal de verantwoordelijkheid van banken zelf. Met de diversiteit in de Bankraad, een klankbord van de DNB-directie, is het volgens Dijsselbloem “niet best gesteld”. De maatschappelijke afspiegeling is wel breed genoeg, vindt hij.

Minister: ‘Niet best gesteld met diversiteit in Bankraad DNB’

Dat antwoord de minister in een Kamerbrief op vragen van de D66-fractie over onder andere de cultuurverandering en het diversiteitsbeleid van DNB. Dijsselbloem toont zich tevreden dat de zeven leden tellende raad van commissarissen van De Nederlandsche Bank drie vrouwen telt. “Met de recente benoeming van mevrouw Else Bos tot directielid (tevens voorzitter toezicht) per 1 juli 2018 is ook de man-vrouwverhouding binnen de directie verbeterd.”

Diversiteit onderdeel van toetsing

In de brief zegt Dijsselbloem het belang van diversiteit in de bankbesturen de onderschrijven. Hij wijst op zelfregulering en wetgeving die dit proces moeten stimuleren. Zo is de wettelijke regeling die bepaalt dat raden van bestuur en raden van commissarissen van grote bedrijven voor ten minste 30% uit vrouwen moeten bestaan, recent verlengd. Maar, “het realiseren van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in topfuncties is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de bedrijven zelf”, stelt de minister. Hij wijst erop dat diversiteit onderdeel is van toetsing door DNB en AFM.

Maatschappelijke rol Bankraad

Over de Bankenraad, een adviesorgaan dat als klankbord opereert van het DNB-bestuur, is Dijsselbloem minder positief. In de raad zitten vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties zoals het Verbond van Verzekeraars, sociale partners en de Pensioenfederatie. De minister vindt diversiteit in de Bankraad belangrijk, maar ondergeschikt aan de maatschappelijke rol van de betrokken organisaties. “De verhouding man/vrouw in de Bankraad is daarmee een weerspiegeling van de diversiteit bij de betrokken externe organisaties, en niet zozeer onderdeel van het interne beleid van DNB op dit gebied. Het is qua diversiteit onder de voorzitters van de maatschappelijke organisaties niet best gesteld.”

Goede afspiegeling maatschappij

De D66-Kamerleden wilden ook weten of de minister ervoor voelt vertegenwoordigers van (financiële) consumenten op te nemen in de Bankraad. Dijsselbloem noemt de samenstelling van de raad goed. Die voldoet bovendien aan de Bankwet 1998 en vormt een brede afspiegeling “van stakeholders en groepen die te maken hebben met de verantwoordelijkheden van DNB inzake prudentieel toezicht, betalingsverkeer en monetair beleid”. Buiten de Bankraad heeft DNB voldoende contact met andere groepen uit de samenleving, zoals de Consumentenbond en ouderenorganisaties, aldus de minister.

Reageer op dit artikel