nieuws

Met één swipe je verzekering aan of uit, een gezond model?

Branche 1279

Met één swipe een verzekering aan- of uitzetten, heeft dat de toekomst? am: vroeg drie verzekeringskenners naar hun mening over on-demand verzekeren, met als recent voorbeeld Tröv, een app waarmee gebruikers de verzekering voor specifieke spullen naar wens ‘aan’ en ‘uit’ kunnen zetten.

Met één swipe je verzekering aan of uit, een gezond model?

Nieuwe verzekering?

“De eerste vraag die bij me opkomt bij dit concept is: wat gebeurt er precies als je een dergelijk product aan- of uitzet?”, zegt Chris Banis, advocaat bij V&A Advocaten. “Ontstaat er dan een compleet nieuwe verzekering? Een juridisch punt waarover te debatteren valt is: hebben consumenten elke keer dat een nieuwe verzekering of een nieuw onderdeel van een verzekering op een dergelijke manier wordt geactiveerd, ook een mededelingsplicht? Ik zou adviseren om daar als ontwikkelaar heel erg op te letten. Daarnaast zijn er scenario’s te bedenken die tot een mogelijk geschil over de polis zouden kunnen leiden. Stel je hebt geen brandverzekering voor je huis, maar je activeert een dergelijke verzekering wanneer er brand bij je buren ontstaat en het risico is heel erg groot dat jouw huis ook in brand vliegt. Dat is een beetje in strijd met de traditionele manier van verzekeren want een brandend huis kun je niet verzekeren. Traditioneel gezien verzekeren we ons immers tegen een risico dat zich mogelijk kan voordoen. Er moet sprake zijn van onzekerheid. Een ander punt is dat door het snelle swipen verzekeraars een belangrijk contactmoment met de klanten kunnen mislopen. Je wil namelijk wel het een en ander weten over diegene die zich bij je gaat verzekeren. Juridisch gezien doen ontwikkelaars er goed aan als er voor het moment van activeren een vragenformulier door de klant moet worden ingevuld.”

Gezond model?

“Vanuit de klant is dit een heel goede mogelijkheid om verzekeringen te regelen of aan te passen”, vertelt Joop Cohen, manager productontwikkeling bij Independer. “Veel klanten hebben behoefte aan snel kunnen regelen, maar dat betekent niet meteen dat dit dé manier van verzekeren gaat worden. Het is nog maar de vraag of deze manier van tijdelijk je risico indekken voor de verzekeraar wel een gezond model is. Dit kun je je afvragen omdat het principe van verzekeren gebaseerd is op informatiegelijkheid. Bij kortlopende on-demand verzekeringen heeft de klant vaak een informatievoorsprong. Stel: een klant die zelf landelijk woont en door privéomstandigheden zijn auto de komende vier weken dagelijks in een wijk in een grote stad moet parkeren. En stel de kans op diefstal en vandalisme is in dat gebied relatief groot. Als hij alleen die periode zijn auto volledig casco zou kunnen verzekeren voor de normale premie, dan gaat de verzekeraar op den duur verlies lijden. Op de lange termijn is dat niet in het belang van klanten omdat die extra schadelast linksom of rechtsom toch door alle premiebetalers samen betaald moet worden.”
“Het positieve aan deze optie van verzekeren is dat het heel erg van deze tijd is, klanten willen flexibiliteit en vooral niet betalen voor iets waar ze geen gebruik van maken. Het is gemakkelijk en het is een trend, maar vanuit verzekeraarsperspectief is het lastig en ik betwijfel daarom of het een hoge vlucht gaat nemen. Een aandachtspunt is verder nog dat klanten mogelijk gaan vergeten om de dekking weer uit te zetten waardoor zij oververzekerd raken.”

Prettig gevoel

FBTO werkt sinds 2006 met modules binnen verzekeringen die aan en uit kunnen worden gezet. Marktmanager Birgitta Damhuis van die verzekeraar: “Consumenten willen graag flexibiliteit. In 2006 zijn we bij de zorgverzekeringen begonnen met het aanbieden van aanvullende modules die klanten aan en uit kunnen zetten gedurende het jaar. Er kwamen heel veel vragen binnen of er tussentijds bepaalde onderdelen binnen de aanvullende zorgverzekering konden worden ‘aangezet’, omdat bijvoorbeeld de situatie van de klant gedurende het jaar verandert. Denk aan iemand die zwanger wordt, of kinderen die gedurende het jaar een beugel moeten krijgen. Daar hebben we toen op ingespeeld, onderzoek naar gedaan en die mogelijkheid bieden we sindsdien. Bij FBTO is het nu mogelijk om 9 van de 11 modules gedurende het jaar aan te zetten. Uitzetten kan, net als bij andere verzekeraars, per 31 december. Klanten kunnen deze wijzigingen zelf online doorvoeren via hun persoonlijke profiel. Je kunt nu een module aanpassen en dan gaat het vanaf de volgende maand in. Bij bijvoorbeeld onze reisverzekeringen bieden we de mogelijkheid om modules zowel aan als uit te zetten gedurende het jaar. Een reisverzekering wil je bijvoorbeeld op het moment dat je op Schiphol staat toch nog kunnen aanpassen aan je specifieke bestemming. Daar maken mensen veel gebruik van. De communicatie is heel erg belangrijk binnen deze processen. De flexibiliteit geeft mensen een prettig gevoel, dat krijgen we ook terug uit de feedback, en ik vermoed dat de consument daar in de toekomst alleen maar meer behoefte aan heeft.”

Dit artikel is verschenen in nummer 33 van am:magazine.

 

Reageer op dit artikel