nieuws

Kamervragen over uitbesteden vertrouwelijke data door DNB

Branche 1034

Tweede Kamerleden Renske Leijten en Maarten Hijink (beiden SP) willen van Jeroen Dijsselbloem weten of vertrouwelijke data van De Nederlandsche Bank in verkeerde handen kan vallen nu DNB van plan is het databeheer uit te besteden aan een externe partij. Dat schrijven ze in Kamervragen aan de demissionair minister van Financiën.

Kamervragen over uitbesteden vertrouwelijke data door DNB

DNB maakte vorige week bekend te onderzoeken of delen van de data door een externe partij kunnen worden beheerd. Het is voor de centrale bank moeilijk om voldoende technische specialisten in huis te halen om alle data in eigen beheer te houden. Hoogleraar cybersecurity Michel van Eeten van de TU Delft waarschuwde op BNR Nieuwsradio dat het niet eenvoudig is om te borgen dat zo’n externe partij de data ook goed beheert.

In verkeerde handen

Reden voor SP’ers Leijten en Hijink om de minister te vragen hoe dat zit. Ze willen van Dijsselbloem weten onder welke voorwaarden het databeheer wordt uitbesteed. Ook vragen ze welke middelen DNB heeft voor het geval data in verkeerde handen valt. Daarnaast willen ze weten of het inderdaad moeilijk is beheer van vertrouwelijke data goed te borgen, zoals Van Eeten beweert.

Kennis en kunde in eigen huis

De Kamerleden zijn bovendien benieuwd of de minister het wenselijk vindt dat DNB haar databeheer uit handen geeft. “Wat zegt het over haar positie in het veld als DNB zelf het beheer niet kan voeren?”, schrijven ze. En hun vervolgvraag luidt: “Vindt u dat DNB, als toezichthouder op een sector waarin technologie een steeds grotere rol speelt, zelf de kennis en kunde dient te ontwikkelen om goed toezicht te kunnen blijven uitoefenen?”

Leijten en Hijink informeren naar de manier waarop DNB toezicht zal moeten houden op de uitbestede data. Ze willen weten of hier technisch personeel voor nodig is, welke deskundigen daarvoor moeten worden aangetrokken en of die mensen makkelijker zijn te werven dan technici die de data zelf beheren. Ze vinden dat de overheid zelf expertise moet opbouwen om data veilig te kunnen beheren zodat dat niet aan marktpartijen hoeft te worden overgelaten. Aan Dijsselbloem vragen ze of hij die mening deelt.

Reageer op dit artikel