nieuws

Goedhart en Van Vugt verlaten bestuur Federatie Vermogens Planners (FVP)

Branche 669

Het bestuur van de belangenvereniging Federatie Vermogens Planners (FVP) ondergaat een aantal wisselingen. Binnen de vereniging maken voorzitter Barry Goedhart en secretaris Michiel van Vugt plaats voor een opvolger. Ook Stichtingsvoorzitter Dick Garritsen draagt de voorzittershamer over aan een nieuw te benoemen voorzitter.

Goedhart en Van Vugt verlaten bestuur Federatie Vermogens Planners (FVP)

Garritsen en Van Vugt zijn beiden nauw betrokken bij het DSI Vermogensplannerregister en kiezen om die reden om hun bestuurstermijn niet te verlengen. Goedhart geeft aan tijd nodig te hebben voor zijn bedrijf.

Nieuwe bestuursleden

Goedhart: “FVP heeft een aantal mooie ontwikkelingen laten zien.” Van Vugt: “Het is een eer om betrokken te zijn bij de totstandkoming van FVP en het DSI register Vermogensplanner. Ik blijf me ook graag inzetten voor de rol van de vermogensplanner. Als lid van FVP en commissielid bij DSI.” Ook Stichtingsvoorzitter Garritsen draagt de voorzittershamer over aan een nieuw te benoemen voorzitter.” Garritsen: “In mijn rol als voorzitter van de functiecommissie DSI-Vermogensplanner blijft het voornaamste aandachtspunt een register te bouwen met een toegevoegde waarde van de vermogensplanner”. Op de algemene ledenvergadering in oktober kiezen de leden nieuwe bestuursleden.

Reageer op dit artikel