nieuws

Advocaat varkensfokker en pluimveehouder hoopvol over (vervolg)proces tegen verzekeraars

Branche 984

Advocaat Guido Goorts van Goorts + Coppens Advocaten uit Deurne, die niet alleen een varkensfokker maar ook een pluimveehouder en meerdere andere gedupeerden bijstaat in hagel- en stormschadezaken tegen verzekeraars, blijft hoopvol. Gisteren oordeelde de rechtbank in Zutphen dat Interpolis een varkensfokker uit Someren niet hoeft te compenseren voor de hagelschade die het bedrijf opliep bij een grote storm in juni vorig jaar. Goorts zegt vandaag dat hij met zijn cliënt in hoger beroep gaat.

Advocaat varkensfokker en pluimveehouder hoopvol over (vervolg)proces tegen verzekeraars

Goorts is aan de ene kant teleurgesteld, maar aan de andere kant ook hoopvol. Het is volgens hem in ieder geval voor zijn cliënt, de varkensfokker uit Someren, al duidelijk dat er een hoger beroep zal volgen. Niet alleen in deze zaak, maar ook in de zaak van de pluimveehouder die ook op de stormachtige dag in juni 2016 schade aan zijn bedrijf opliep, draait het om hagel en storm.

Stellingen

In de zaak betreffende de varkensfokker is Goorts teleurgesteld dat de rechtbank niet inging op belangrijke stellingen die hij geponeerd heeft. “Het vonnis moeten we nog uitvoerig bestuderen maar wat we nu zien is dat volgens de rechtbank Interpolis aan zijn zorgplicht heeft voldaan en daar zijn wij het niet mee eens. Tevens trekken we het oordeel in twijfel betreffende de definitie van de tussenpersoon die deze verzekering heeft behandeld. Rabobank wordt in dit vonnis als onafhankelijk tussenpersoon gezien, maar of je de Rabobank als onafhankelijk tussenpersoon kunt zien trekken wij in twijfel.” Goorts is het ook niet eens wat betreft de definitie van hagel in het vonnis en in de polisvoorwaarden.

Interpretatie

Goorts is voornamelijk teleurgesteld in het vonnis omdat volgens hem Interpolis niet heeft voldaan aan de zorgplicht. Twistpunt is of de aanpassing van de polisvoorwaarden door Interpolis een verduidelijking inhield of een wijziging. Interpolis voegde in 2015 toe: “Onder schade door storm verstaan wij niet de schade die tijdens de storm door inslag van hagel is ontstaan”. Dat betrof een verduidelijking, beargumenteerde de verzekeraar. De advocaat van de varkenshouder vindt echter dat de rechter het moet interpreteren als een wijziging, waarop de verzekerde niet is gewezen. Hagel was volgens Goorts in de eerste dekkingsomschrijving meeverzekerd en op de definitie van storm gebaseerd. Bij de wijziging van de polis had volgens Goorts zijn cliënt beter moeten worden geïnformeerd. De rechtbank is van oordeel dat Interpolis aan haar zorgplicht heeft voldaan door toezending van de verzekeringsvoorwaarden. Goorts: “Zorgplicht houdt meer in dan alleen toezending van polisvoorwaarden.”

IJskorrels of ijsbollen?

Verder is Goorts ontevreden over het ontbreken van de definitie betreffende zogenaamde ijskorrels. De rechtbank is in het vonnis van oordeel dat onder het begrip hagel in de polisvoorwaarden kan worden verstaan: “iedere vorm van neerslag die als ijskorrels valt ongeacht de grootte daarvan”. Goorts vindt het kwalijk dat in de polisvoorwaarden de definitie over ijsbollen ontbreekt. De zogenaamde ijskorrels waren volgens hem ijsbollen die in staat waren dakpannen te doorboren. De vraag die volgens de advocaat nog moet worden beantwoord is of de neerslag in de vorm van ijsbollen moet worden aangemerkt als hagel in de zin van de polisvoorwaarden.

Honderden vergelijkbare zaken

Wat betreft de zaak van de pluimveehouder is Goorts hoopvol. De pluimveehouder, tevens uit Someren en die tijdens de storm in juni 2016 schade opliep aan de kippenstallen, voert momenteel nog strijd tegen verzekeraar ASR. Goorts meent dat ASR met twee maten meet in deze zaak. Goorts kan niet anders verklaren waarom bij buren wel schade werd vergoed onder stormdekking, maar bij zijn cliënt niet. De verzekeraar spreekt die beschuldigingen tegen. Volgens Goorts liggen er nog honderden vergelijkbare zaken die voortkomen uit dezelfde storm en dezelfde regio. Bij de een wordt volgens hem de schade wel toegekend onder stormschade en bij de ander niet. Verzekeraars moeten volgens hem in de polisvoorwaarden beter definiëren wat zij precies onder storm verstaan en wat er wel of niet wordt uitgesloten. Eind augustus volgt de uitspraak betreffende deze zaak.

Reageer op dit artikel