nieuws

Acture splitst zich op en roept nieuw label ActivaSZ in het leven

Branche 1883

Acture, de grootste private uitvoerder van de sociale zekerheid in Nederland, heeft besloten haar bedrijfsactiviteiten op te splitsen en te starten met een nieuw label ActivaSZ. Acture blijft zich richten op het begeleiden van zieke ex-werknemers in de uitzendsector. ActivaSZ richt zich op alle andere bedrijfssectoren in Nederland. Algemeen directeur van ActivaSZ wordt Ruud van Gerwen. Tot voor kort was hij commercieel directeur van Acture.

Acture splitst zich op en roept nieuw label ActivaSZ in het leven

Maudie Derks, algemeen directeur van Acture: “Acture is nu negen jaar actief op de markt voor private uitvoering van de sociale zekerheid. We zijn destijds gestart met het bedienen van eigenrisicodragers voor de Ziektewet in de uitzendwereld. Gaandeweg zijn zowel wijzelf als de omstandigheden op de markt veranderd. Zo zijn we actief geworden als uitvoerder van de WGA en hebben we ook steeds meer klanten in andere sectoren. We constateren dat dit een andere aanpak vergt dan bij onze klanten van het eerste uur. Vandaar deze stap.”

Negatief in het daglicht

Dit jaar stond Acture negatief in het daglicht nadat oud-medewerkers van Acture in maart in het televisieprogramma Radar een boekje open deden over de “onmenselijke behandeling” door het bedrijf van werknemers in de ziektewet. Acture is sinds eind 2008 actief in de markt van het eigen risicodragerschap voor de Ziektewet. Eerst voor de uitzendsector en vanaf 2011 ook in andere sectoren. Dat bracht volgens Radar risico’s met zich mee. “Steeds vaker worden uitkeringsgerechtigden van de ziektewet betaald en begeleid door een commercieel bedrijf als Acture. Maar wie controleert deze bedrijven eigenlijk?” Er werden naar aanleiding van de uitzending ook Kamervragen gesteld waarin Kamerleden Karabulut (SP) en Kerstens (PvdA) aanstuurden op een onderzoek naar Acture. Minister Asscher (Sociale Zaken) zag geen reden voor verdere actie en meldde destijds: “De Inspectie SZW heeft geen signalen dat er grote risico’s op het werkterrein van de Inspectie bestaan. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever/opdrachtgever deugdelijke arbozorg te regelen. De medische beoordeling is aan bedrijfsartsen.”

Geen gevolg Radar uitzending

Volgens algemeen directeur van ActivaSZ Ruud van Gerwen is de start van het nieuwe label geen gevolg van de Radar uitzending. “Ik snap dat men dat zou kunnen denken maar het is geen direct gevolg van de Radar uitzending. Misschien heeft het het één en ander in een stroomversnelling gebracht, maar het is geen direct gevolg. We hebben na die uitzending wel goed in de spiegel gekeken. Je kunt twee dingen doen als zoiets aan de orde komt: je kunt het negeren en net doen alsof er niets aan de hand is of je kijkt in de spiegel. We hebben een onafhankelijk onderzoek laten doen door onderzoeksbureau APE. Daar kwam uit dat de klachten onterecht waren maar dat er ook wel verbeterpunten lagen. Het onderzoek en de uitslag daarvan hebben we online geplaatst. Die verbeterpunten daar doen we ook echt iets mee en die leerpunten neem ik ook mee naar ActivaSZ.”

Verbeterpunten

Van Gerwen geeft aan dat de grootste verbeterpunten bestaan uit: “De communicatie richting verzekerden; daarin zij we tot nu toe redelijk technisch geweest wat betreft het aangeven van rechten en plichten etcetera. Dat zit juridisch allemaal goed in elkaar, maar daarin willen we een slag maken dat het beter begrijpbaar wordt voor de klant. We gaan ons meer verplaatsen in de doelgroepen en de communicatie meer toespitsen op situaties. Daarnaast gaan we beter aangeven bij de klant waar en hoe hij of zij bezwaar en beroep kan aantekenen.”

Reageer op dit artikel