nieuws

Achmea schrijft weer zwarte cijfers

Branche 3536

Na een uitermate lastig 2016, lijkt Achmea de weg naar boven weer te hebben ingezet. De verzekeraar boekte over het eerste halfjaar van 2017 een nettowinst van € 171 mln, waar dat vorig jaar over de zelfde periode nog een verlies van € 26 mln was. Wel maakt Achmea zich nog altijd zorgen over de oplopende schadelast, vooral door het gebruik van mobiele apparatuur in het verkeer.

Achmea schrijft weer zwarte cijfers

De halfjaarcijfer markeren de omslag van een inktzwart 2016, dat werd afgesloten met een verlies van € 380 mln en waarin reorganisatie het toverwoord was. Volgens bestuursvoorzitter Willem van Duin hebben de eerder getroffen rendementsmaatregelen effect gesorteerd. “Het operationeel resultaat over de eerste zes maanden van dit jaar is mede daardoor toegenomen naar €223 miljoen, waar vorig jaar onder invloed van met name de aanzienlijke hagelcalamiteit nog een negatief resultaat werd geboekt.”

Zonder schade noodweer

Ook zonder de schade door noodweer in 2016 meegerekend nam het resultaat bij Achmea het eerste halfjaar van 2017 fors toe. “We hebben een structurele kostendaling van 8% gerealiseerd met een hogere premieomzet bij onze kernactiviteiten zorg- en schadeverzekeringen. De aanhoudend hoge waardering van onze klanten en de stijging van ons resultaat is een groot compliment waard voor alle collega’s.”

Gebruik smartphones in verkeer

Wel wijst Van Duin erop dat de goede prestaties op het schadedomein tot stand zijn gekomen ondanks een hogere (letsel)schadelast. “Het gebruik van smartphones en andere apparaten in het verkeer leidt tot een aanzienlijke toename van de kans op een ernstig ongeval.”

Groei in schade particulier

De bruto premieomzet van bleef in het eerste halfjaar van 2017 ongeveer stabiel op €16.947 mln (eerste halfjaar 2016: €16.944 mln). Met name de particuliere schadeportefeuille liet groei zien maar ook meer zorgklanten leverden een hogere premieomzet op. Deze groei compenseerde de afname van de omzet op de ‘closed book’ pensioen- en levenactiviteiten.

Daling kosten

Over de eerste helft van 2017 bedragen de bruto bedrijfskosten €1.075 mln, een afname van 11% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (eerste halfjaar 2016: €1.209 mln). De daling in de bruto bedrijfskosten is voornamelijk het gevolg van lagere personeelskosten door een forse afname van het aantal arbeidsplaatsen. Het aantal arbeidsplaatsen is in Nederland nam het eerste halfjaar van 2017 verder af van 15.270 tot 14.630 door zowel een afname in interne als externe medewerkers. Het aantal interne medewerkers in Nederland is ten opzichte van einde jaar 2016 afgenomen van 12.959 tot 12.340.

Afname aantal arbeidsplaatsen

Het aantal arbeidsplaatsen bij Achmea in Nederland zal tot 2020 met zo’n 2.000 verder afnemen. Mede in dit licht concentreert Achmea haar huisvesting op vijf kernlocaties: Apeldoorn, Leeuwarden, Leiden, Tilburg en Zeist. Bij de vakbonden leeft de vrees dat Leeuwarden uiteindelijk wordt gereduceerd tot een callcenter. In het buitenland neem het aantal arbeidsplaatsen juist licht toe: in het eerste halfjaar met 2% tot 3.038..

Reageer op dit artikel