nieuws

ABN en Deutsche Bank moeten ondernemer samen €55.000 betalen voor schade renteswap

Branche 877

ABN Amro en Deutsche Bank moeten respectievelijk €10.000 en €45.000 schadevergoeding betalen aan een ondernemer die een renteswap afsloot. Die swap was weliswaar een passend product, oordeelde de Geschillencommissie Rentederivaten van Kifid, maar de ondernemer leed wel schade als gevolg van mismatches. Bij overname en herstructurering van de renteswap hebben beide banken bovendien gerekend met een te hoge negatieve waarde.

ABN en Deutsche Bank moeten ondernemer samen €55.000 betalen voor schade renteswap

Dat blijkt uit twee uitspraken die Kifid deze zomer deed na klachten van een ondernemer die in 2006 een renteswap afsloot om de renterisico’s van zijn zakelijk krediet af te dekken. Tijdens de looptijd van die swap gaat de klantrelatie over van ABN Amro naar Deutsche Bank vanwege een overname. In 2012 keert de renteswap terug bij ABN. In 2016 claimt de ondernemer bij beide banken tevergeefs schade. De renteswap zou volgens hem geen passend product zijn geweest. Ook zouden de banken bij overname en herstructurering van de renteswap in 2012 een te hoge negatieve waarde hebben berekend.

Passend product

De Geschillencommissie Rentederivaten van Kifid steunt de ondernemer niet in zijn klacht dat de renteswap (een ‘plain vanilla swap’) niet-passend zou zijn. Volgens de ondernemer had dit een ‘cap’ moeten zijn, maar als hij hiervoor zou hebben gekozen, had hij premie moeten betalen en Kifid acht het niet waarschijnlijk dat hij hiervoor zou hebben gekozen. Bij de overname en herstructurering was de cap geen reëel alternatief, omdat de ondernemer dan eerst de negatieve waarde van de renteswap had moeten voldoen. Het geld daarvoor ontbrak.

Zorgplicht gebrekkig ingevuld

Zowel bij de eerste afsluiting als bij de overname en herstructurering van de renteswap slaan de banken echter geen acht op het feit dat de financiering zo’n 9 maanden eerder afloopt dan de renteswap, stelt het klachteninstituut. Bij Deutsche Bank is er bovendien sprake van een mismatch omdat er een verkeerde referentierente wordt gehanteerd. De Geschillencommissie concludeert dat de banken hierdoor hun zorgplicht gebrekkig hebben ingevuld. De schade die voortvloeit uit het gebrek aan samenhang tussen de renteswap en de onderliggende financiering moet worden vergoed. En als de ondernemer de nog (tot april 2018) lopende renteswap wil beëindigen, moet ABN AMRO hieraan kosteloos meewerken.

Schadevergoeding geschat

Beide banken hebben volgens Kifid voor de renteswap een te hoge negatieve waarde in rekening gebracht. De Geschillencommissie steunt  bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding op een schatting aan de hand van de destijds geldende marktomstandigheden. ABN moet €10.000 betalen en Deutsche Bank €45.000. De uitspraak is bindend. Binnen drie maanden kan er beroep worden aangetekend bij de Commissie van Beroep.

 

Reageer op dit artikel