nieuws

Zomerserie (1) – Leo de Boer (Verbond): ‘De hamvraag is welk kabinet er straks zit’

Branche 172

Hartje zomer brengt amweb traditiegetrouw een serie interviews met mensen uit de verzekeringssector. Hoe beleefden zij 2017 tot nu toe, en wat staat de branche nog te wachten? Leo de Boer, directeur schade en algemene beleidszaken van het Verbond van Verzekeraars, trapt de zomerserie af. Hij wil na de zomer zijn kennis van blockchain bijspijkeren, maar eerst gaat zijn mail uit. “In de vakantie is het vooral tijd om mijzelf even op te laden, in plaats van apparaten.”

Zomerserie (1) – Leo de Boer (Verbond): ‘De hamvraag is welk kabinet er straks zit’

Wat hebben jullie bereikt in de eerste helft van het jaar, waar ben je trots op?
“De eerste helft van 2017 is omgevlogen, vooral door de enorme hoeveelheid dossiers die op ons bordje lagen. Trots is zo’n groot woord, maar ik ben in elk geval blij dat we als sector op innovatiegebied grote stappen zetten, onder meer via het Verbond waar de Innovation Advisory Board voor het eerst bijeen is geweest om lijnen uit te zetten. Verder hebben we een cao-resultaat bereikt, en was de presentatie van het Verkeersveiligheidsmanifest met liefst 32 partijen een groot succes. VerzekeraarsInBeeld, het branchebrede onderzoek naar klanttevredenheid, bracht ook wat moois: we zagen dit jaar vooral verbetering in de scores van de ‘achterblijvers’. En laat ik ook zeker de lancering van het SEO-rapport voor de onderlinge verzekeraars noemen. Intern ben ik heel blij met de vlucht die onze Insurance Academy neemt. Hopelijk gaat het met het nieuwe Data Competence Centre ook zo. Al deze dingen drijven overigens op de inzet van onze leden en collega’s bij het Verbond. Zeker niet alleen op mijn bijdrage.”

Waar ben je privé trots op?
“Op veel, maar vooral op mijn gezin. Met de oudste dochter de deur uit, de jongste nog aan het leren, en mijn vrouw en ik aan het werk, zijn we op de een of andere manier in staat met elkaar redelijk ‘balanced’ te blijven. Een goede flow. Juist vandaag slaagde de jongste in één keer voor haar rijbewijs. Dat maakt trots.”

Wat was het meest memorabele nieuws in de branche tijdens de eerste helft van het jaar?
“Dit vind ik een lastige. We hebben bijna elke dag wel iets stevigs in de PR. Maar ik vind dat voor de schadesector de ‘10 procent-uitspraak’ van de Commissie van Beroep van het Kifid belangrijk is geweest. Vooral ook omdat de commissie oordeelde dat de wederzijdse rechten en verplichtingen van de verzekeraar en de verzekerde momenteel voldoende in evenwicht zijn, omdat de verzekerde na het eerste verzekeringsjaar zijn polissen kan beëindigen. Simpeler gezegd: de sector heeft de klant al achter het stuur gezet. Onze zelfregulering heeft daaraan bijgedragen.”

Hoe hebben jullie je voorbereid op de tweede helft?
“Onze dossiers houden zich niet aan maanden of ‘een tweede helft van het jaar’, maar er komt natuurlijk het nodig aan. Zo is het onze intentie om nog dit jaar een IMVO-convenant (internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, red.) te sluiten en willen we dit najaar de eerste Solidariteitsmonitor uitbrengen, een nulmeting, zoals vorig jaar toegezegd bij de lancering van ons green paper ‘Grip op data’. En de evaluatie van het provisieverbod zal nog de nodige tijd opslokken. Ook Mijnverzekeringenopeenrij.nl gaat langzamerhand live. Los van de normale managementcyclus die wij net als elk bedrijf hebben met plannen en targets, houden we met onze issuemanagementsystemen de ongeveer 120 dossiers scherp in de gaten en weten we meestal wel wat ons te doen staat.”

Waaraan ga je tijdens de zomervakantie beslist niet denken, iets dat aan je werk gerelateerd is?
“Haha, nou het vraagstuk van de loss absorbing capacity deferred taxes in Solvency II wil niet goed lukken op een terrasje. Dat combineert niet zo goed met Aperol Spritz is mijn ervaring.”

Voor het eerst gratis roamen in de EU: fijn, kan ik lekker doorwerken aan het strand, of: so what, mijn apparaten staan de hele vakantie in de vliegtuigmodus?
“Nou, voor calamiteiten ben ik uiteraard altijd bereikbaar. Maar verder vind ik ‘weg is weg’, ik heb een goede achtervang. In de vakantie is het vooral tijd om mijzelf even op te laden, in plaats van apparaten. Mijn collega’s weten dat de mail ook ritueel uitgezet wordt. Ik hoef niet te zien dat ik 473 mailtjes heb.”

Wat zijn je verwachtingen voor de verzekeringsbranche, wat worden komende maanden de issues?
“Ik ben erg benieuwd naar de uitkomsten van de evaluatie van het provisieverbod. Maar de hamvraag zal toch zijn: welk nieuw kabinet zit er straks met welke plannen in het regeerakkoord? Dat heeft voor een organisatie zoals het Verbond impact op onze dossiers. Ook de Brexit is een groot vraagstuk.”

Welke strategie gaan jullie in de tweede helft van het jaar volgen?
“Dezelfde als de eerste helft: goed luisteren, goed inventariseren en vervolgens goede ideeën neerleggen bij de beleidsmakers en beleidsbepalers op het juiste moment. Dat is de kern van ons werk. Met speciale aandacht voor innovatie en alle (technologische) veranderingen die in een almaar hoger tempo op ons afkomen. Naast een robuuste en maatschappelijke lobby, voeren we de dienstverlening aan onze leden verder op en zetten we ondertussen de trend naar efficiënter werken door, met behoud van de aantrekkelijkheid van het Verbond voor alle leden, groot en klein.”

Wat hoop je dat het Verbond bereikt in de laatste maanden van 2017?
“Onze middellangetermijnvisie kent twee pijlers: maatschappelijk en ondernemend. Beide zijn zeer belangrijk en – denk ik – ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Neem bijvoorbeeld molest-, klimaat- of cyberdreigingen. We moeten daar, het liefst met andere partijen, komen met oplossingen waar klanten en de samenleving écht veel aan hebben. Dat geldt ook voor de zelfsturende auto en de kosten van letsel. En als we daarmee de kosten kunnen verlagen of de markt kunnen vergroten en ons brood kunnen verdienen, is dat natuurlijk prachtig.”

Tot slot: heb je persoonlijke doelstellingen voor de rest van het jaar, werk of privé?
“Ja, ik wil bijvoorbeeld voor het einde van het jaar stevig voorbij het niveau zijn van ‘geïnformeerde geïnteresseerde’ in blockchain. Dat lijkt me urgent. Verder zijn we intern geanimeerd aan het discussiëren over de consequenties van branchevervaging. Die discussie ruimte geven en tot een goed einde brengen vind ik ook heel belangrijk.”

Reageer op dit artikel