nieuws

Wie heeft er nou echt grip op big data?

Branche 2651

Volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruiken steeds meer verzekeraars (39%) big data-analyses. Bij het analyseren van big data wordt gebruik gemaakt van technieken en softwaretools om grote en ongestructureerde gegevensbestanden te analyseren. Veel experts zijn van mening dat big data dé technologie is die verzekeraars de komende jaren zeker onder de knie moeten krijgen. Sommige data-scientists spreken zelfs van een revolutie die nog moet komen. Hoe gaan grote verzekeraars momenteel om met big data? Waar liggen de kansen en waar liggen de gevoeligheden?

Wie heeft er nou echt grip op big data?

Download hier de am:bundel big data.

Bij grote bedrijven is big data-analyse gebruikelijker dan bij kleine bedrijven. Big data wordt als de grootste analysemethode gezien, gevolgd door AI (kunstmatige intelligentie). Het Verbond van Verzekeraars publiceerde vorig jaar de green paper Grip op Data. In mei van dit jaar bracht het Verbond het nieuws naar buiten dat ze samen met drie stichtingen, Centraal Informatie Systeem (CIS), Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (EPS) en Processen Verbaal (PV), een Data Competence Center (DCC) starten. In het DCC worden datatrends onderzocht. Het center gaat ook werken aan een sector brede datastrategie die moet leiden tot efficiëntere dienstverlening. Hoog nodig vindt directeur Leo de Boer van het Verbond. Big data biedt volgens hem “veel kansen” waarbij ook goed moet worden gekeken naar de “gevoeligheden”.

Dichte boekjes

Verzekeraars zijn volgens De Boer wel met big data bezig, maar het is naar zijn mening ook een item waar velen hun boekje nog over dicht houden. Dat verzekeraars zo gesloten zijn is te merken bij de pogingen om interviewverzoeken om te zetten in daadwerkelijke gesprekken. Alleen Nationale-Nederlanden en Vivat werkten mee, zij het dat Vivat slechts schriftelijk vragen wilde beantwoorden. Waar gebruiken deze verzekeraars big data voor?

De 3 V’s

Nationale-Nederlanden gebruikt big data voor, zoals ze zelf zeggen, het optimaliseren van de interactie met de klant, efficiency en productontwikkeling. Als voorbeeld geeft manager Advanced Customer Analytics Tjerrie Smit Fairzekering, waarbij Nationale-Nederlanden de risicodragende verzekeraar is. Big data bestaat volgens Smit uit 3 V’s: volume, variety en velocity. Volume komt neer op de hoeveelheid data, variety bestaat uit het aantal typen data en velocity geeft de snelheid van data processing aan. Smit: “Waar we ons op richten binnen onze voorspellingsmodellen is relevantie voor de klant en de persoonlijke benadering. Dat is waar we in geloven. We leggen het accent op variety waarbij meerdere stromen data met elkaar worden gecombineerd.” Binnen NN houdt volgens Smit een tiental professionals zich bezig met big data en daaraan gerelateerde thema’s. Smit: “We hebben sinds anderhalf jaar een Analytics-lab waar een team werkt aan voorspelmodellen en twee jaar geleden is Sparklab in het leven geroepen.”

Voorkomen van fraude

Verzekeraar Vivat gebruikt naar eigen zeggen big data om de wensen van de klanten nog beter te begrijpen en de dienstverlening te verbeteren. “Big data wordt onder andere gebruikt om een premie op maat aan te bieden, het voorkomen van fraude en het samenstellen van één klantbeeld zodat inzichtelijk is welke polissen de klant heeft en we gerichte marketingacties kunnen doen. Daarnaast gebruiken we het voor voorspellende analyses”, aldus Marcel van de Lustgraaf directeur ICT.

Academy & smart data

Vivat gebruikt voor het grootste deel data die ze intern al hebben. “Denk aan gegevens die de klant zelf opgeeft zoals leeftijd, postcode en schadevrije jaren. Ook maken we gebruik van diverse externe (openbare) databronnen zoals KNMI- en RDW-data. Begin dit jaar startte de verzekeraar met de Vivat Academy waar medewerkers worden getraind in big data. Van de Lustgraaf: “De data-scientists worden opgeleid door de Jheronimus Academy of Data Science (JADS). JADS is een samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant, de gemeente ‘s-Hertogenbosch, Universiteit van Tilburg en de Technische Universiteit Eindhoven. Onderwerpen zoals fraudedetectie, (klant-)risicomodellen, analyses van het klantsentiment, prijsstrategieën, retentiemodellen en analyses voor nieuwe producten en diensten komen aan de orde.”

Data is ‘the new oil’

Volgens dr. Katrien Antonio, associate professor Actuarial Science & Statistics aan de Universiteit van Amsterdam en aan de Katholieke Universiteit Leuven, is de verzekeringswereld bij uitstek een “data driven” branche. “Dit impliceert meteen al, meer dan in andere takken, dat de date ‘the new oil’ zijn van de verzekeraars. Regulering is daarom heel erg belangrijk,” zegt Antonio. Antonio is niet verbaasd dat verzekeraars nogal terughoudend zijn over big data. “Big data is voor verzekeraars heel erg verbonden aan hun product. Van Apple kun je ook niet verwachten dat zij laten zien hoe ze de iPhone bouwen. De omgang met big data is voor hen competitiegevoelig. In detail is data hun manier van bedrijfsvoering.”  Antonio vertelt verder: “Echter, gezien het belang van betaalbare verzekeringsproducten voor de maatschappij is regulering heel belangrijk. Wat mij betreft moet een datascienceproduct binnen een verzekeraar steeds uitlegbaar blijven, aan zowel management, als de regulator en de klant, zodat duidelijk is hoe een bepaald tarief tot stand is gekomen. Sommige bigdatatechnieken zijn dat niet en werken als een soort ‘black box’. Zo wil je ze niet zonder meer gebruiken in deze tak van sport.”

Download hier de am:bundel big data en lees bovenstaand achtergrondartikel in de complete vorm. In deze bundel vind je ook 5 artikelen over big data die al eerder in am:magazine zijn gepubliceerd.

Reageer op dit artikel