nieuws

Verbond wil meer ruimte van Europa om te experimenteren

Branche 497

Het Verbond van Verzekeraars heeft bij de Europese Commissie gepleit voor meer ruimte om technologische experimenten uit te voeren. Daarbij benadrukken de verzekeraars dat voor iedereen dezelfde regels moeten gelden. Regelvrije zones die alleen voor fintechs of insurtechs zouden gelden, wijst het Verbond af.

Verbond wil meer ruimte van Europa om te experimenteren

Het Verbond van Verzekeraars bepleit dat nieuwe EU-regels die zich richten op het bevorderen van innovatie gelden voor zowel bestaande marktpartijen als fintech-initiatieven. Dat staat in de reactie van de koepel op de consultatie van de Europese Commissie over concurrentie en innovatie in de financiële sector in Europa.

Technologische neutraliteit

De Europese Commissie vindt dat het EU-beleid aan drie belangrijke voorwaarden moet voldoen. De eerste is technologische neutraliteit, waarbij wordt geborgd dat dezelfde activiteiten onderworpen zijn aan dezelfde regels. Daarnaast zijn proportionaliteit en ook marktintegriteit belangrijk: de inzet van technologie moet geen nieuwe risico’s creëren, zoals marktmisbruik, mis-selling en cyber- en systeemrisico’s.

Regelvrije zone

Het Verbond noemt het belangrijk dat EU-regels innovatie versterken en onderschrijft in zijn reactie de drie voorwaarden van de Europese Commissie. Daarnaast hebben de verzekeraars de commissie meegegeven om meer ruimte te bieden voor experimenten met technologie. Specifieke regels of acties – bijvoorbeeld regelvrije zones: de regulatory sandbox – die alleen voor fintech gelden, kunnen niet rekenen op de steun van het Verbond. Als zo’n regulatory sandbox geldt voor alle marktpartijen is het Verbond wel enthousiast.

Dijsselbloem: risico’s algoritmes

Minister Dijsselbloem van Financiën antwoordde eerder op dezelfde Europese consultatie dat het gebruik van algoritmes risico’s met zich meebrengt zoals onnauwkeurige beslissingen of oneerlijke behandeling van individuele consumenten. Dijsselbloem adviseerde daarom dat geldverstrekkers altijd moeten kunnen uitleggen waar een geautomatiseerde beslissing op gebaseerd is.

Reageer op dit artikel