nieuws

‘Onderlinge verzekeraars zuchten onder opgedrongen regeldruk’

Branche 201

Het Verbond van Verzekeraars pleit in een speciale uitgave over onderlinge verzekeraars voor proportionaliteit in de Solvency II-regels. Volgens de bond dreigen veel verzekeraars nu niet aan goede bediening van klanten toe te komen, omdat ze zuchten onder een zware last van regelgeving.

‘Onderlinge verzekeraars zuchten onder opgedrongen regeldruk’

“De Solvency II-regels zijn bedoeld als bescherming van de klant, maar juist door de enorme berg en de hoge kosten van regels lijken we minder tijd dan ooit aan de klant te kunnen besteden”, zei Verbondsdirecteur Leo De Boer woensdagmiddag bij EFO Paardeverzekeraar in Heerenveen. Hij reikte daar het eerste exemplaar van een speciaal en eenmalig magazine over onderling verzekeren uit aan VVD-Kamerlid Aukje de Vries.

Legio klachten

In deze uitgave ‘Onderling Verzekerd!’ pleit het Verbond voor proportionaliteit. “De onderlinge branche zucht onder de zware regeldruk”, schrijft Chris van Toor, manager van het Plaform Onderlinge Verzekeraars, in een column in het blad. “Verzekeraars die met recht van spreken aanspraak op proportionaliteit kunnen maken, hebben daar nu onvoldoende ruimte voor. De klachten zijn legio.”

Harde lessen

Een aantal van die klachten wordt in het magazine Onderling Verzekerd! belicht. Onder meer door platformvoorzitter en CEO van Univé Joost Heideman. Hij benadrukt dat er wat móet gebeuren. “Solvency II is de onderlinge wereld immers gewoon opgedrongen, en maatvoering is slechts zeer beperkt toegepast. Zorg maar dat je eraan voldoet. DNB heeft ook veel beleidsbepalers niet capabel bevonden tijdens toetsingen. Dat zijn harde lessen, maar de andere kant is dat ik nog steeds vind dat ons verandervermogen te beperkt is. We kijken nog te vaak alleen naar de winkel, terwijl de digitalisering onze deur voorbijgaat. Dat kan niet. Wij moeten met onze tijd mee en daarbij is proportionaliteit onmisbaar.”

‘Maatwerk moet mogelijk blijven’

Kamerlid Aukje de Vries toonde begrip voor het pleidooi van de onderlinge verzekeraars. “Je kunt niet alle risico’s oplossen door extra regels in te voeren. Daar geloof ik niet in, regelgeving moet proportioneel zijn”, zei ze. “Maatwerk moet mogelijk blijven.”

Vorige week publiceerden de onderlinge verzekeraars een rapport waaruit blijkt dat deze verzekeraars  onvoldoende schaalgrootte hebben om hun operationele kosten te verlagen, minder zichtbaar zijn en minder geprikkeld worden tot innovatie. Ook in dat rapport wordt Solvency II als bedreiging gezien. Om deze en andere bedreigingen het hoofd te bieden, kiezen de onderlinge verzekeraars ervoor gezamenlijk de administratieve lastendruk te lijf te gaan en het ‘onderlinge gedachtegoed’ te promoten.

Reageer op dit artikel