nieuws

Onderlinge verzekeraars: betere schadecijfers maar te weinig schaalgrootte

Branche 1876

Onderlinge verzekeraars presteren in vergelijking met hun grote broers en zussen goed als het gaat om klantwaardering en schadelastbeheersing. Dit blijkt uit onderzoek van SEO Economische Onderzoek in opdracht van het Verbond van Verzekeraars. Wel dienen de onderlinges de komende jaren stappen te zetten om bedreigingen het hoofd te bieden en kansen te grijpen.

Onderlinge verzekeraars: betere schadecijfers maar te weinig schaalgrootte

Het rapport De 0nderlinge verzekeraar in 2025 beschrijft hoe de markt van onderlinge verzekeraars er vorig jaar uitzag en hoe de markt zich volgens SEO tot 2025 ontwikkelt. SEO constateert dat de onderlinges goed zijn voor een kwart de markt. Op basis van cijfers uit de periode 2009-2014 valt op te maken dat met name onderlinge schadeverzekeraars het goed doen. Hun aandeel in de totale markt voor schadeverzekeringen klom in die periode van 34 naar 37%. Bij motorrijtuigen casco en motorrijtuigen aansprakelijkheid liggen de marktaandelen zelfs boven de 50%. Bij de verzekeringsdisciplines Leven, nature-uitvaart en herverzekering namen de marktaandelen in de zelfde periode echter af.

Lagere schaderatio

Een ander opvallend gegeven dat uit de cijfers naar voren komt, is de lagere schaderatio van de onderlinge verzekeraars in vergelijking met de grotere niet-onderlingen verzekeraars. Weliswaar hebben de onderlinges een hogere kostenratio, wat volgens SEO mogelijk veroorzaakt wordt doordat ze kleiner zijn, de schaderatio ligt een flink stuk lager. “De lage schaderatio kan in theorie het resultaat zijn van betere risicoselectie of meer preventie van onderlinge verzekeraars”, aldus SEO. Het zorgt ervoor dat de onderlinge verzekeraars in 2014 een Bruto Combined Ratio hadden van 88,3%, aanmerkelijk beter dan de 94,2% van de gewone verzekeraars.

Onvoldoende schaalgrootte

Toch blijken de goede cijfers geen reden om achterover te leunen. SEO maakte een SWOT-analyse waarin in de sterkte punten, de zwakke punten, de kansen en de bedreigen van en voor de onderlinges op een rijtje worden gezet. Weliswaar constateert het onderzoeksbureau dat de de onderlinge verzekeraars goed scoren bij de kwaliteit van de dienstverlening, de solidariteit en stabiliteit (door het ontbreken van een winstoogmerk). Daar staat volgens SEO tegenover dat de kleine verzekeraars onvoldoende schaalgrootte hebben om hun operationele kosten te verlagen, minder zichtbaar zijn en minder geprikkeld worden tot innovatie.

Hogere administratieve lasten

SEO ziet daarnaast verdergaande schaalvergroting, een afnemende loyaliteit van klanten en hogere administratieve lasten, onder meer door de invoering van Solvency II als een bedreiging. Om op deze bedreigingen in te spelen heeft het onderzoeksbureau vier scenario’s opgesteld die grofweg neer komen op groei door een groeiende vraag naar verzekeringsproducten, stilstand, vooruitgang door de handen ineen te slaan of onderlinge ondergang.

Strategische agenda

De onderlinge verzekeraars kiezen -niet geheel onlogisch- voor het scenario Verenigd Vooruit zo blijkt uit de strategische agenda die de onderlinges vandaag naar aanleiding van het SEO-onderzoek hebben gepresenteerd. De agenda richt zich op innovatie, promotie, samenwerking en digitalisering. Zo worden er twee taskforces opgezet die het ‘onderlinge gedachtegoed’ promoten en plannen in gang zetten om de administratieve lastendruk te verlagen.

‘Te bescheiden’

Joost Heideman, CEO van Univé en voorzitter van het Platform Onderlinge Verzekeraars, is zeer tevreden met de toekomstagenda: “Samenwerking is hard nodig. Ingewikkelde dossiers, waaronder Solvency II, moeten we samen goed zien op te lossen. Daarnaast moeten we onszelf beter promoten. We doen het goed, onze klanten zijn tevreden, maar je hoort er nooit iemand over. We zijn te bescheiden en daar moeten we maar eens vanaf.”

Reageer op dit artikel