nieuws

Nieuw zoeksysteem zorgt voor snellere calamiteitenafhandeling verzekeraars

Branche 514

Bij grote calamiteiten zoals een grote brand in een appartementencomplex duurt het soms even voordat verzekeraars weten of hun klanten (of de nabestaanden) slachtoffer zijn en of ze in actie moeten komen. Een nieuw zoeksysteem van de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) en het Verbond van Verzekeraars versnelt dat proces.

Nieuw zoeksysteem zorgt voor snellere calamiteitenafhandeling verzekeraars

De CIS Referentietool (CRT) is een verwijsinstrument waarmee eenvoudig kan worden achterhaald waar een persoon of object is verzekerd. Doordat die informatie snel beschikbaar is, kunnen verzekeraars volgens het Verbond direct in actie komen om klanten te ondersteunen. Door het nieuwe instrument hoeven niet alle verzekeraars hun administratie te raadplegen om na te gaan of slachtoffers een polis hebben bij hun maatschappij. Het nieuwe systeem zorgt ervoor dat alleen de betrokken verzekeraar een bericht krijgt.

Opsporing

De CRT wordt volgens het Verbond alleen ingezet als sprake is van een zwaarwegend algemeen belang. Naast grote calamiteiten kan het gaan om opsporing en vervolging in strafzaken, of om veiligheids- en integriteitskwesties. In die gevallen draait het veelal om de vraag bij welke maatschappij een verdachte of juist het slachtoffer is verzekerd. Naast de afdeling Veiligheidszaken van verzekeraars of gevolmachtigden kunnen daarom ook publieke en private organisaties zoals de politie, de FIOD, de Belastingdienst en Stichting Salvage een beroep doen op de CRT.

Waarborgen privacy

Verzekeraars en gevolmachtigden kunnen vanaf eind augustus gebruikmaken van de CIS Referentietool. Stichting CIS en het Verbond roepen aangesloten verzekeraars op hun gegevens ieder kwartaal te actualiseren om zo het centrale bestand met klantinformatie op orde te houden. Om de privacy van de verzekerden te waarborgen, maar ook in verband met de commerciële gevoeligheid van klantdata, krijgt alleen het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond toegang tot de database.

Reageer op dit artikel