nieuws

Ministerie neemt boek Herdink en Leichel op in dossier evaluatie provisieverbod

Branche 4877

Edwin Herdink en Jeffrey Leichel hebben donderdagmiddag hun boek Provisie 2.0 in Den Haag aangeboden aan ambtenaren van het ministerie. Zij betrekken dit bij de evaluatie van het provisieverbod. Herdink maakte bovendien van de gelegenheid gebruik om uit te leggen waarom hij niet wil meewerken aan het onderzoek dat bureau Decisio doet naar het provisieverbod.

Ministerie neemt boek Herdink en Leichel op in dossier evaluatie provisieverbod

Herdink en Leichel hebben op het ministerie toegelicht dat hun boek Provisie 2.0 werd geboren uit onvrede over de keuze voor de onderzoekbureaus die het provisieverbod op complexe producten evalueren. Vooral het feit dat bureau Decisio voor het onderzoek naar de markteffecten samenwerkt met Periscoop, het onderzoeksbureau van Peter Risseeuw, is tegen het zere been van Herdink. Met hun boek hebben de voorzitters van de Commissie Financiële Dienstverlening en Stichting Odin een eigen bijdrage aan de evaluatie willen leveren. Ze besteden daarin aandacht aan de nadelige gevolgen van het provisieverbod. Ook stellen ze een nieuw provisiesysteem voor.

Decisio krijgt bij Herdink geen gehoor

Herdink is naar eigen zeggen twee keer door Decisio benaderd om bij te dragen aan het onderzoek naar het provisieverbod. Hij is daar beide keren niet op ingegaan. Op het ministerie heeft hij toegelicht waarom niet. De CFD-voorzitter meent dat een onderzoek waarbij Peter Risseeuw betrokken is niet onafhankelijk kan zijn, “omdat hij bekendstaat als een uitgesproken criticaster van het provisiesysteem”. Risseeuw was als medeauteur betrokken bij de totstandkoming van het SEO-rapport Evaluatie provisieregels complexe producten uit 2010. Dat rapport leidde tot het verbod op provisie voor complexe producten.

Geen inhoudelijke reactie

Het ministerie van Financiën wil niet inhoudelijk op Provisie 2.0 reageren, zo laat een woordvoerder weten. Het boek wordt toegevoegd aan het dossier van de commissie die het provisieverbod evalueert. Ook Decisio zal een exemplaar krijgen. Het andere onderzoeksbureau dat het provisieverbod onderzoekt is CentERData, dat de invloed van het verbod op het consumentengedrag bestudeert. In oktober stuurt de minister de resultaten van de evaluatie naar de Tweede Kamer.

Reageer op dit artikel