nieuws

Kenniscentrum SIVI pleit voor ‘branchebrede DigiD’ voor financieel dienstverleners

Branche 691

Er moet een branchebrede authenticatie- en identificatievoorziening komen waarmee klanten bij alle financieel dienstverleners op dezelfde manier kunnen inloggen. Dat leidt tot meer veiligheid, betrouwbaarheid, klantvriendelijkheid, efficiëntie, kostenbesparing en verbetering van de dienstverlening. Stichting SIVI, het kenniscentrum dat binnen de verzekeringsbranche standaarden ontwikkelt en beheert, pleit voor zo’n DigiD-achtig instrument in een whitepaper.

Kenniscentrum SIVI pleit voor ‘branchebrede DigiD’ voor financieel dienstverleners

Een branchebrede authenticatie komt ten goede aan de kwaliteit van de dienstverlening, meent SIVI. Dergelijke systemen zijn vergelijkbaar met DigiD, de code waarmee je bij de overheid inlogt. De inwerkingtreding van nieuwe Europese privacywetgeving in mei 2018 is volgens het kenniscentrum een goede moment om zo’n uniform inlogsysteem te introduceren. In de nieuwe wetgeving is geregeld dat consumenten de regie krijgen over de mate waarin en de wijze waarop persoonsgegevens worden opgeslagen.

Kleinere digitale sleutelbos

Nu nog heeft bijna iedere financieel dienstverlener een eigen authenticatievoorziening waarmee gecheckt wordt of degene die zich aanmeldt gerechtigd is van de aangeboden service gebruik te maken. Dat leidt tot een woud aan wachtwoorden. Een uniform systeem betekent een kleinere digitale sleutelbos voor de consument en dat komt ten goede aan de veiligheid en de klantvriendelijkheid, betoogt SIVI. Als mensen minder wachtwoorden hoeven te onthouden, worden de gekozen wachtwoorden sterker. Bovendien is het niet meer nodig wachtwoorden op te slaan, één code valt nog wel te onthouden.

Aansluitkosten

SIVI erkent dat financieel dienstverleners rekening moeten houden met aansluitkosten en variabele gebruikskosten van een nieuw authenticatiesysteem. De voordelen overheersen echter, concludeert het kenniscentrum. Bovendien staat tegenover de nieuwe kosten ook een besparing op onderhoudskosten van een eigen inlogsysteem.

Komende maanden besteedt SIVI in meerdere whitepapers aandacht aan mogelijke authenticatie- en identificatiesystemen. Het kenniscentrum zal ingaan op iDIN (uit de bankenwereld), Idensys (overheid, zorg en private partijen), NotarisID en blockchain-georiënteerde oplossingen.

Reageer op dit artikel