nieuws

Hof bevestigt: oud-werknemer Limburgs kantoor mag eigen adviesbedrijf runnen

Branche 1645

Een oud-werknemer van een advieskantoor in het Zuid-Limburgse Simpelveld kan in dezelfde regio gewoon zijn eigen adviesbedrijf voeren. Vorig jaar won de man al een kort geding hierover tegen zijn vroegere werkgever. Die ging in hoger beroep, maar ook het Gerechtshof ’s Hertogenbosch bepaalde deze week dat het advieskantoor zijn ex-medewerker niet kan tegenhouden voor zichzelf te beginnen.

Hof bevestigt: oud-werknemer Limburgs kantoor mag eigen adviesbedrijf runnen

Het advieskantoor uit Simpelveld en de oud-werknemer sloten eind 2014 een vaststellingsovereenkomst toen de twee uit elkaar gingen. Hierin spraken ze af dat het relatiebeding uit de arbeidsovereenkomst van kracht zou blijven. Daarin stond dat de werknemer tot een jaar na beëindiging van zijn contract geen klanten van het adviesbureau mocht werven of bedienen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Verder verleenden werkgever en werknemer elkaar in de vaststellingsovereenkomst finale kwijting.

Bedingen in koopovereenkomst

In mei 2016 vroeg het Limburgse advieskantoor aan de voorzieningenrechter de ex-werknemer te verplichten zich te houden aan een concurrentiebeding en relatiebeding een koopovereenkomst die in 2012 werd gesloten. De adviseur verkocht toen zijn eigen kantoor en kwam in dienst bij de Simpelvelders. Volgens die koopovereenkomst moest de man zich vijf jaar lang onthouden van vergelijkbare werkzaamheden binnen 50 kilometer van Simpelveld. De rechter verwees in een kort geding de vordering naar de prullenbak. De vaststellingsovereenkomst bood de ruimte om een eigen zaak te beginnen. De bedingen in de koopovereenkomst zouden volgens de rechter in een bodemgeding geen stand houden.

Hoger beroep

Dat werd deze week in hoger beroep bevestigd. Het Gerechtshof ’s Hertogenbosch merkte op dat de twee partijen de finale kwijtschelding allebei anders uitlegden. Volgens de werkgever ging die alleen over de arbeidsovereenkomst. De oud-adviseur van het kantoor betoogde dat die ging over alle rechten en plichten uit zowel arbeids- als koopovereenkomst. Omdat hun verklaringen hierover verschillend zijn, “valt naar het oordeel van het hof zonder bewijslevering niet met voldoende mate van zekerheid vast te stellen of [geïntimeerde] thans nog gebonden is aan het vestigingsbeding en het relatiebeding in de koopovereenkomst”. Voor bewijslevering is in het kort geding geen plaats. Dat leidt tot de conclusie dat het Simpelveldse kantoor ook in hoger beroep bot vangt.

Niet actief geworven

Het Limburgse advieskantoor vroeg de rechter ook de ex-werknemer onder last van een dwangsom te verbieden gebruik te maken van klantgegevens en marketingplannen van zijn oude baas. Het hof vindt echter dat de werkgever onvoldoende heeft onderbouwd dat hier sprake van is. Ook heeft de adviseur voldoende gemotiveerd dat hij geen vertrouwelijke bedrijfsinformatie gebruikt en evenmin actief en structureel relaties van zijn voormalige broodheer benaderde.

Reageer op dit artikel