nieuws

Anita Hol-Bubeck: ‘Financieel adviseurs moeten goed advies geven over cyberrisico’s’

Branche 178

Auteur Anita Hol-Bubeck schreef voor bureau DFO een vak-notitie over cyberrisico en verzekeringsmogelijkheden. Financieel adviseurs hebben volgens haar grote behoefte aan meer informatie hier over. “Cyberrisico’s nemen enorm toe en de bewustwording en risico-inschatting is nu heel erg belangrijk” zegt Hol-Bubeck. Daarnaast waarschuwt DFO er ook voor dat financieel adviseurs zelf ook aansprakelijk kunnen worden gesteld wanneer zij hun klanten niet goed genoeg hebben ingelicht over mogelijke cyberrisico’s.

Anita Hol-Bubeck: ‘Financieel adviseurs moeten goed advies geven over cyberrisico’s’

Hol-Bubeck maakt in haar vak-notitie een opsomming van de verzekeraars die nu al cyberverzekeringen aanbieden. Dat zijn er niet veel, ze kwam uit op vier verzekeraars: AIG, Chubb, CNA Hardy en Hiscox. Hol-Bubeck: “Voor verzekeraars is dit nog een lastig onderwerp. Het staat nog echt in de kinderschoenen, maar de risico’s nemen ondertussen wel toe. Dit is zowel op maatschappelijk niveau als op professioneel niveau een item waar we de komende jaren veel op moeten inzetten.” Verzekeraars zelf geven steeds aan dat er een toename is in het aantal cyberverzekeringen, maar geven over het algemeen weinig informatie over de precieze aantallen.

Maatwerkpolissen

Volgens Hol-Bubeck zijn de meeste verzekeringen maatwerkpolissen. “De verzekeraars voeren een eigen acceptatiebeleid. Naar aanleiding van de de aanvraag wordt dan bepaald of de dekking mogelijk is en als er dekking mogelijk is worden de mogelijkheden qua dekking met eventuele preventieve maatregelen en beperkingen vastgesteld.” Die dekkingen verschillen onderling sterk, net zoals de polisvoorwaarden en de ondersteuning die verzekeraars bieden. Een vergelijking maken is volgens Hol-Bubeck daardoor moeilijk. “De meeste cyberverzekeringen bieden, ongeacht hoe de polisvoorwaarden ingedeeld zijn, dekking voor: eigen schade van de verzekeringnemer, schade aan derden (aansprakelijkheid), diverse bijkomende kosten zoals onderzoekskosten, verweerkosten, kosten om reputatieschade te verminderen of te voorkomen”, aldus Hol-Bubeck.

Tussen de €800 – €1500

De auteur vindt het de taak van de adviseur om een goede inventarisatie te maken en de analyse van de risico’s in te schatten. Daar hoef je volgens haar geen ICT-specialist voor te zijn. In haar vak-notitie geeft ze voorbeelden die adviseurs kunnen helpen de risico’s in te schatten. De wettelijke bepalingen met betrekking tot deze risico’s heeft ze ook opgesomd. Hol-Bubeck keek daarnaast tevens naar de premiebedragen. “MKB-bedrijven zijn over het algemeen op z’n minst tussen de €800 – €1500 kwijt aan een dergelijke verzekering. Het ligt heel erg aan de risico’s. Turien biedt premies aan vanaf €800. Financieel adviesbureaus hebben zelf ook met regelmaat te maken met cyberaanvallen. Cru is dat juist zij, financieel adviesbureaus hebben veel privacy gevoelige informatie in huis, tot de hoge risico beroepsgroepen horen. Voor hen gelden beperkte mogelijkheden om een cyberverzekering af te sluiten.” Volgens Hol-Bubeck zijn die mogelijkheden er wel maar zijn ze beperkt.

 

Reageer op dit artikel