nieuws

AFM beboet nu ook Florentis voor overtreding provisieverbod

Branche 1846

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft vandaag bekend gemaakt dat zij een boete van €100.000 heeft opgelegd aan Florentis Uitvaartverzekeringen N.V. Florentis krijgt de boete omdat de verzekeraar provisie heeft betaald aan een tussenpersoon voor het bemiddelen in uitvaartverzekeringen. Hiermee heeft Florentis het provisieverbod overtreden.

AFM beboet nu ook Florentis voor overtreding provisieverbod

Florentis heeft meegewerkt aan een constructie die ertoe leidde dat het provisieverbod werd omzeild. Florentis heeft met tussenpersoon ABF Adviesgroep uit Oldenzaal afgesproken dat 4 werknemers op haar loonlijst werden geplaatst. De uitvaartverzekeraar heeft volgens de AFM een jaar lang de salariskosten van deze werknemers voldaan (voor een bedrag van €87.766). Het klantenbestand werd voor €1 gekocht van dezelfde tussenpersoon. Feitelijk veranderde er nauwelijks iets. De werknemers bleven vanuit het kantoor van ABF werken en werden aangestuurd door de tussenpersoon die overigens zelf ook werd betaald door Florentis (voor een totaalbedrag van €64.377). De AFM vindt daarom dat er sprake is van verkapte provisieverstrekking. Klanten zijn niet op de hoogte gesteld van deze afspraken.

Vergunning DNB ingetrokken

De samenwerking tussen Florentis en de tussenpersoon heeft geduurd van 1 mei 2013 tot 8 mei 2014. Tot 8 mei 2014 beschikte Florentis over een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) voor het uitoefenen van het bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar. De vergunning van Florentis is door DNB ingetrokken. In de zomer van 2014 werd Uitvaartverzekering Twenthe de nieuwe eigenaar van Florentis. De mensen die daar werkten, zijn volgens Twenthe niet meer in dienst.

Boetehoogte

De AFM meent dat in dit geval sprake is van een gemiddelde ernst van de overtreding en een gemiddelde verwijtbaarheid van de overtreder. Voor deze overtreding geldt normaal gesproken een boete van €2 miljoen. De AFM vindt gelet op de draagkracht van het bedrijf een boete van €100.000 voor Florentis passend.

‘Geen commentaar’

Florentis heeft 6 weken de tijd om bezwaar te maken tegen de boete. De directie van Uitvaartverzekering Twenthe wil geen commentaar geven op het AFM-besluit. Begin dit jaar liet directielid Martin Nijboer nog weten geen boete te verwachten. “Wij weten dat er destijds zorgvuldig is gehandeld en dat ze ook de nodige juridische steun hebben ingewonnen”, zei Nijboer tegen amweb.

Boete tussenpersoon

Eind vorig jaar kwam het bericht naar buiten dat AFM een boete van € 80.000 had opgelegd aan ABF Adviesgroep uit Oldenzaal. Edwin Loohuis die de leiding heeft bij ABF kreeg een boete van € 5.000. Het was de eerste keer dat een financieel dienstverlener werd beboet voor het overtreden van het provisieverbod.

Reageer op dit artikel