nieuws

‘Werkgever moet bovenop diploma’s adviseur zitten’

Branche 3130

Werkgevers moeten bovenop de vakbekwaamheid zitten van hun financieel adviseurs. Niet alleen moeten ze regelmatig vragen hoe de studie voor Wft-diploma’s verloopt, ook moeten ze er geen genoegen meenemen als de werknemer zelf geen actie onderneemt. “Maak duidelijk dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is”, stelt arbeidsrechtadvocaat Renate Kerkhof.

‘Werkgever moet bovenop diploma’s adviseur zitten’

Kerkhof adviseert werkgevers een concreet opleidingsplan te maken voor financieel adviseurs die hun Wft-diploma’s moeten halen. Ze schrijft dat in een blog op amweb waarin ze ingaat op de uitspraak van de kantonrechter waarin bepaald werd dat een assurantiekantoor een medewerker niet mocht ontslaan, ook al had hij na herhaaldelijke waarschuwingen zijn diploma’s niet gehaald.

‘Spreek af dat werknemer ook zelf hulp vraagt’

“Wijs steeds, niet pas als het bijna te laat is, op de consequenties van het niet (tijdig) voldoen aan de diplomaeisen. Bied zo nodig aan om ten minste een deel van de studie onder werktijd te volgen”, schrijft Kerkhof bovendien. “Spreek concreet af dat de werknemer ook zelf om hulp vraagt als de studie om enige reden stagneert. Een werknemer die vaker is gezakt of niet in actie komt, heeft mogelijk behoefte aan studiebegeleiding of lijdt aan faalangst. Informeer hier naar, bied passende faciliteiten aan en leg ook zo’n aanbod zorgvuldig vast.”

Lees in de blog van Renate Kerkhof meer over wat werkgevers kunnen en moeten doen als het gaat om de vakbekwaamheid van hun medewerkers. 

Reageer op dit artikel