nieuws

Kantoor mag adviseur zonder Wft-diploma’s niet op straat zetten

Branche 9525

Een financieel adviseur die al ruim drie jaar niet beschikt over de benodigde Wft-diploma’s mag niet op straat worden gezet door zijn werkgever. Het assurantiekantoor waar hij in dienst is had hem weliswaar meermaals gewezen op de diplomaplicht, maar dat was niet voldoende voor ontslag. Dat oordeelde de kantonrechter in Amersfoort afgelopen maand. Het bedrijf had zijn werknemer meer gelegenheid moeten bieden om de Wft-diploma’s te behalen binnen werktijd.

Kantoor mag adviseur zonder Wft-diploma’s niet op straat zetten

De adviseur (1966) die met ontslag werd bedreigd werkte sinds 2001 als senior relatiebeheerder voor een kantoor dat optrad als assurantietussenpersoon, makelaar onroerend goed, gecertificeerd taxateur en financieel adviseur. In mei 2013 sprak hij met de directeur van het assurantiekantoor af dat hij voor half oktober 2013 zijn diploma’s Wft Schade Particulier en Wft Schade Zakelijk zou behalen. Eind oktober schrijft zijn werkgever in een brief dat de adviseur de diploma’s niet heeft en “dat hij in deze weer in gebreke is gebleven”. De werknemer ondertekent deze brief, net als een schrijven met dezelfde strekking van eind december 2013.

Opschuivende deadlines

Half februari en begin maart 2015 stuurt de werkgever opnieuw twee brieven aan de adviseur . Hierin benadrukt hij het belang van het behalen van Wft-diploma’s. Het assurantiekantoor laat weten dat als de relatiebeheerder “niet uiterlijk op 31 december 2015 over de vereiste diploma’s beschikt, zij genoodzaakt is het dienstverband te beëindigen”. Begin oktober 2016 volgt eenzelfde brief met een nieuwe deadline op 31 december 2016. Pas op 20 januari 2017 stuurt de adviseur aan zijn leidinggevende een e-mail waarin hij aangeeft wanneer hij de examens zal afleggen. Het gaat om vier examens die hij tussen 15 maart en 1 november 2017 wil afleggen.

Geen geld en tijd voor opleiding

Het assurantiekantoor stelt half maart 2017 de adviseur op non-actief en verzoekt de kantonrechter tot ontslag. Het kantoor vindt dat zijn werknemer “verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten door niet de vereiste diploma’s te behalen, terwijl hij daartoe wel herhaaldelijk is aangespoord en hij bovendien toezeggingen heeft gedaan om deze diploma’s te behalen”.

De adviseur verweert zich door te zeggen dat weliswaar regelmatig is gesproken over de te behalen diploma’s, maar nooit over hoe de opleiding moest worden gevolgd, of de studie binnen werktijd mocht plaatsvinden en wie de kosten zou dragen. Zijn baas zou hebben geweten dat hij zelf de kosten van de studie niet kon betalen en dat hij te weinig tijd heeft om die opleiding buiten werktijd te doen.

Investering in jezelf

Het kantoor laat de kantonrechter weten dat andere werknemers de diploma’s hebben behaald door studie in de avonduren en door waar nodig een vrije dag op te nemen. De werkgever noemt dat “redelijk”. Een studie is volgens hem ook “een investering in jezelf”.

De kantonrechter deelt dat standpunt niet. In de Wft is bepaald dat de dienstverlener zorg draagt voor de vakbekwaamheid van zijn werknemers. En in het Burgerlijk Wetboek staat dat een werkgever zijn werknemers in staat moet stellen om noodzakelijke scholing te volgen. Alleen de scholing vergoeden vindt de rechter niet genoeg. En studiemateriaal ter beschikking stellen en inlogcodes van het opleidingsinstituut doorsturen, zoals de leidinggevende deed, is ook onvoldoende. De werkgever zou ook “maatregelen van organisatorische aard” moeten treffen. Daaronder valt het ter beschikking stellen van werktijd voor studieactiviteiten.

Niet voldaan aan verplichtingen als werkgever

De kantonrechter wijst het ontslag daarom af. Uit de uitspraak: “Nu [verzoeker] niet aan haar verplichtingen als werkgever op grond van artikel 7:611a BW heeft voldaan, en daarmee [verweerder] onvoldoende in staat heeft gesteld de noodzakelijke scholing te volgen, kwalificeert het niet halen van de relevante diploma’s ook niet als verwijtbaar handelen van [verweerder].”

Twee van de vier diploma’s inmiddels in bezit

Dat de adviseur zijn werk niet kan uitvoeren omdat hij niet de benodigde diploma’s heeft, vindt de rechter geen argument. Tussen de dag dat hij op non-actief werd gesteld (half maart) en de dag van de zitting (half mei) heeft de adviseur de eerste twee relevante Wft-diploma’s behaald. De twee andere diploma’s zegt hij binnen een vergelijkbaar kort tijdsbestek te kunnen halen. De rechter: “Daaruit volgt dat [verweerder] voor [verzoeker] op zeer korte termijn weer volledig inzetbaar is, zodat er geen sprake is van een zodanige situatie dat redelijkerwijs niet van [verzoeker] kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.”

Reageer op dit artikel