nieuws

Mogen adviseurs studeren in de baas z’n tijd…of niet?

Branche 3325

Werkgevers hebben een actieve verplichting om hun medewerkers te helpen bij het halen van hun Wft-diploma’s. Dat zeggen drie kenners in reactie op een ontslagzaak waarin de werkgever verlangde dat een adviseur de Wft-studie in eigen tijd deed. Branche-expert Jurjen Oosterbaan noemt het gebruikelijk dat werknemers trainingen en examens in de baas z’n tijd afleggen. Volgens verzekeringsrechtadvocaat Coen Fledderus is het zelfs redelijk als iemand een of twee vrije dagen krijgt om te leren voor een Wft-examen. En ook opleider Wesley van ’t Hof vindt dat de verantwoordelijkheid bij de werkgever ligt.

Mogen adviseurs studeren in de baas z’n tijd…of niet?

De kantonrechter in Amersfoort bepaalde afgelopen maand dat een assurantiekantoor een werknemer niet mag ontslaan omdat hij ondanks herhaald aandringen zijn Wft-diploma’s niet haalde. Volgens de rechter had de werkgever meer moeten doen om zijn werknemer te stimuleren de benodigde papieren te halen, onder andere door werktijd ter beschikking stellen om te leren voor de Wft-diploma’s. Wat vinden drie deskundigen hiervan?

Werktijd beschikbaar stellen

Jurjen Oosterbaan, directeur van bureau DFO: “We waarschuwen werkgevers al langere tijd dat ze zich niet zomaar op het standpunt kunnen stellen dat als een werknemer niet aan de diplomaplicht voldoet, dat een reden is voor ontslag. Je hebt als werkgever de actieve verplichting werknemers te stimuleren hun diploma’s te halen. Je moet dat controleren, ze wijzen op de consequenties en ze ook de faciliteiten bieden. Dat kan zijn opleidingskosten vergoeden, maar ook werktijd beschikbaar stellen als dat nodig is.”

“Bij de meeste bedrijven leren adviseurs in eigen tijd voor het examen. Maar bijvoorbeeld contactonderwijs bij een opleider of examens worden in werktijd gedaan. Opgaven kunnen ze in werktijd maken, maar theorie leren doe je thuis. Dat vindt iedereen heel normaal. Als een werknemer thuis door omstandigheden niet kan studeren, dan kan een werkgever ’s avonds of op zaterdag ruimte aanbieden om op kantoor te leren.”

“In dit geval was er sprake van een cumulatie van dingen en heeft de werkgever er niet genoeg strak opgezeten. Deze uitspraak wil niet zeggen dat voor alle werknemers geldt dat ze alles voor een Wft-diploma binnen werktijd moeten doen. Dat hangt af van de omstandigheden.”

Vrije dag om te leren

Coen Fledderus, verzekeringsrechtadvocaat bij Polis Advocaten: “Een werkgever moet zijn adviseur in staat stellen zijn diploma’s te halen. En in Nederland geldt dat je medewerkers met een duwtje in de rug de goede richting op moet helpen. Ook moet je goed vastleggen wat je doet om scholing te stimuleren. In de praktijk schort dat er nog wel eens aan. Als dat niet gebeurt, geeft de kantonrechter vaak het voordeel van de twijfel aan de werknemer. Als iemand er duidelijk met de pet naar gooit, zou dat een goede reden zijn in het voordeel van de werkgever te beslissen.”

“Veel hangt af van de omstandigheden. De ene medewerker moet meer bij de hand worden genomen dan de ander. Ik denk dat je als werkgever in redelijke mate iemand in staat moet stellen zijn diploma’s te halen. Redelijk is bijvoorbeeld door in werktijd trainingen aan te bieden. Maar dat kan ook zijn 1 of 2 vrije dagen geven om te leren in aanloop naar een examen.”

Werkgever moet faciliteren

Wesley van ’t Hof van opleider Hoffelijk Financieel is het met de rechter eens dat het vakbekwaam houden van medewerkers een verplichting en verantwoordelijkheid van de werkgever is. “Als werkgever moet je het dus betalen én faciliteren. Als het er op aankomt, en dat blijkt ook uit deze uitspraak, kun je niet volhouden dat medewerkers eigen tijd in een verplichte beroepsopleiding moeten steken.” Hij ziet bij de werkgevers die bij Hoffelijk zijn aangesloten, diverse varianten als het gaat om tijdsbesteding. “Je hebt werkgevers die verlangen dat medewerkers er deels eigen tijd in stoppen, maar je ziet ook dat alle studie-uren in de baas z’n tijd gemaakt mogen worden. Ook wordt vaak de studiebelasting die wij indiceren als norm aangehouden. Heeft de deelnemer meer uren nodig, tja, dan kost dat privé-tijd. Over het algemeen begrijpen medewerkers dat ook wel.”

Volgens Van ’t Hof zou je dezelfde discussie kunnen voeren over de eis van Permanent Actueel (PA). “Mogen je medewerkers onder werktijd hun vakliteratuur bijhouden? Of kun je van professionals verwachten dat ze dat ook ’s avonds doen? En hoe doe je dat met medewerkers in een callcenter waar elke minuut telt? Die discussie is eigenlijk interessanter, omdat je medewerkers verplicht permanent actueel moeten zijn, maar er geen formele opleiding aan vast zit. Wij zien overigens in onze PA-modules mensen op alle mogelijke tijdstippen inloggen.”

Reageer op dit artikel