nieuws

Leo de Boer: ‘Verzekeraars onderschatten innovatiegolf’

Branche 1780

Nederlandse verzekeraars onderschatten die innovatiegolf die op de branche afkomt. Die stelling poneerde Leo de Boer, directeur bij Verbond van Verzekeraars eerder deze middag tijdens een paneldiscussie tijdens het congres Compliance & Risk in Utrecht. Blockchain beschouwt De Boer als de grootste gamechanger.

Leo de Boer: ‘Verzekeraars onderschatten innovatiegolf’

Innovatie is er in de branche wel degelijk, zo hield De Boer het publiek in de Mediaplazazaal van het Jaarbeurscomplex voor. “We doen ons best, als je onder meer kijkt naar onze betrokkenheid bij klimaatverandering of zelfrijdende auto’s. Maar we willen eigenlijk dat verzekeraars sneller gaan dan ze gaan.” De ene helft van de verzekeraars is volgens hem wel bezig met innovatie en de andere helft niet. “Vernieuwing gebeurt hoofdzakelijk bij schade en niet bij leven.”

Buiten de branche

Toch komt echte vernieuwing wat hem betreft niet noodzakelijk van buiten de branche. “Als je kijkt naar Google, dan is het de grote vraag of het daadwerkelijk een echte verzekeraar wordt. Een echte verzekeraar draagt risico. Ik denk wel dat Google op distributievlak een innovatieve rol gaat spelen in verzekeringsland.” Gevraagd door spreekstalmeester Jort Kelder naar een goed voorbeeld van een innovatieve verzekeraar stelt De Boer: “Achmea is fantastisch bezig op innovatiegebied.”

Conservatieve marktdeelnemers

Volgens Patrick Hoedjes van de Europese verzekeringstoezichthouder EIOPA is het niet per se negatief dat verzekeraars in zijn algemeenheid niet voorop lopen bij innovatie. “Als toezichthouder heb je natuurlijk graag conservatieve marktdeelnemers die geen risico nemen. Daar staat tegenover dat je juist door als verzekeraars veel meer in te zetten op data, juist risico’s kunt voorkomen.”

Extreme mate differentiatie

De Boer verwacht vooral veel impact van blockchaintechnologie. “Dat kan echt de boel op zijn kant gooien.” Het personaliseren van verzekeringen heeft daarentegen wat hem betreft wel een ondergrens. “Aan het eind van de dag kunnen we zitten op n = 1. Het is de vraag of een extreme mate van differentiatie wel wenselijk is.”

Hij kondigde aan dat het Verbond later dit jaar de resultaten van een solidariteitsmonitor presenteert waaruit de prijsdifferentiatie door de tijd heen naar voren komt.

Reageer op dit artikel