nieuws

Examentraining (56): hypothecair krediet

Branche 1799

Nu de nieuwe PE-periode van start is gegaan, is ook het blokken, studeren en oefenvragen maken weer begonnen. Iedereen die een Wft-beroepskwalificatie (behaald voor 1 april 2017) in stand wil houden, moet voor 1 april 2019 succesvol het relevante PE-examen afleggen. Samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel biedt am:web adviseurs opnieuw de helpende hand door tweewekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. Eerdere examentrainingen staan hier. Deze week een casus met vragen uit de module Hypothecair Krediet.

Examentraining (56): hypothecair krediet

Casus
Figo (27) is bezig met de financiering van de door hem aangekochte eerste eigen woning. Op basis van zijn inkomen kan Figo de financiering niet rondkrijgen. Figo weet nog niet wat de passeerdatum zal zijn voor deze woning. Naar verwachting is dit eind 2017 of begin 2018. De ouders van Figo hebben toegezegd dat zij hem eenmalig een bedrag van € 75.000 schenken om de financiering wel rond te krijgen. Ze willen hierbij gebruikmaken van de verhoogde vrijstelling voor schenkingen in verband met de eigen woning.

Schenking oma
Ook Figo’s oma wil hem een bedrag schenken voor het huis. Zij wil € 100.000 schenken, ook onder gebruikmaking van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling. Zij gunt haar kleinzoon de laagst mogelijke maandlasten. Oma wil dit bedrag wel gespreid over een aantal jaren schenken, omdat zij het totaalbedrag nu nog niet beschikbaar heeft.

Oma is van plan om de komende jaren de volgende schenkingen te doen:

  • 2017: € 40.000
  • 2018: € 20.000
  • 2020: € 40.000

De ouders van Figo hebben het volledige bedrag wel beschikbaar. Zij hebben de schenking op 5 juni 2017 aan Figo overgemaakt.

Bijlagen bij deze casus
– Tarieven schenken en erven
– Vrijstellingen schenkbelasting

Vraag 1
Figo ziet de schenking van zijn ouders op zijn rekening staan, terwijl hij hen had gevraagd nog niets over te maken. De financieringsaanvraag is namelijk nog niet afgerond. Hij vraagt aan zijn adviseur wat hiervan het mogelijke gevolg is voor de schenkbelasting.

Welk van de onderstaande antwoorden op deze vraag is inhoudelijk juist?

a) Dat heeft nu nog geen gevolgen voor de schenkbelasting. Wel moet Figo het bedrag uiterlijk in 2019 gebruiken voor zijn eigen woning.
b) Dat heeft nu nog geen gevolgen voor de schenkbelasting. Figo zal er wel voor moeten zorgen dat hij in 2017 ook een eigen woning heeft.
c) Dat heeft direct gevolgen voor de schenkbelasting. Omdat Figo nu geen eigen woning heeft, is de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling niet van toepassing.

Toetsterm:
3c.5 De kandidaat kan adviseren over extra zekerheden of alternatieve financieringswijze.

Vraag 2
De oma van Figo wil hem in 2017 een eerste bedrag schenken. Omdat zij transparant wil zijn naar haar andere kleinkinderen, wil zij de schenking schriftelijk vast laten leggen. Figo informeert bij zijn adviseur welke voorwaarden zijn oma hierbij kan opnemen als zij bij de schenking gebruik willen maken van de verhoogde schenkingsvrijstelling.

Welk van de onderstaande antwoorden daarop is juist?

a) Oma mag geen enkele voorwaarde verbinden aan de schenking.
b) Oma mag geen voorwaarden verbinden aan de schenking, behalve dat mag worden vastgelegd dat deze vervalt als Figo de schenking niet voor zijn eigen woning gebruikt.
c) Oma is vrij te bepalen onder welke voorwaarden zij de schenking voor de woning van Figo doet.

Toetsterm:
3c.5 De kandidaat kan adviseren over extra zekerheden of alternatieve financieringswijze.

Vraag 3
Welk bedrag aan schenkbelasting zal Figo moeten betalen nadat hij alle schenkingen heeft ontvangen? Maak bij het beantwoorden van deze vraag eventueel gebruik van de bijlage.

Kom je uit op een geheel bedrag? Vul dan twee nullen achter de komma in. Kom je niet uit op een geheel bedrag? Vul dan twee decimalen achter de komma in.

Antwoord:
€ …

Toetsterm:
3c.5 De kandidaat kan adviseren over extra zekerheden of alternatieve financieringswijze.

 

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

Reageer op dit artikel