nieuws

Doorlopend toezicht AFM 6% duurder in 2017

Branche 739

Financiële dienstverleners gaan dit jaar gemiddeld 6% meer betalen voor het doorlopend toezicht door de AFM. Het wijzigingsbesluit voor de toezichtlasten van AFM en DNB werd begin deze maand gepubliceerd in de Staatscourant. Vanwege de opgelegde bezuinigingsdoelstelling worden de toegenomen kosten bij de toezichthouders door loon- en prijsstijgingen niet door berekend aan de onder toezicht staande bedrijven.

Doorlopend toezicht AFM 6% duurder in 2017

Bij de AFM is bij het berekenen van de toezichtkosten uitgegaan van een begroting van € 98,4 miljoen. Na aftrek van de eenmalige kosten en met verrekening van het exploitatiesaldo leidt dit tot een bedrag van € 84,8 miljoen voor het doorlopend toezicht in 2017. Het door te berekenen bedrag voor het doorlopend toezicht stijgt met 6% ten opzichte van 2016.

Uitbreiding takenpakket

De belangrijkste oorzaken van de stijging met 6% zijn een uitbreiding van het takenpakket (+5%), loon- en prijsstijging (+1,4%) en het versterken en vernieuwen van het toezicht door gericht te investeren in technologie en methodieken (+1%). Door de efficiency taakstelling wordt de loon- en prijsstijging niet doorbelast.

Kleinere ondernemingen

De exacte mate waarin de kostenstijging wordt doorberekend is afhankelijk van de categorie bedrijven waartoe de financiële dienstverlener wordt gerekend. Bij de tariefvaststelling in 2015 zijn naar aanleiding van de wens van de Tweede Kamer de kleinere ondernemingen ontzien door de basisbijdrage in de toezichtkosten minder te verhogen dan de variabele bijdrage. Voor twee toezichtcategorieën geldt dat zij geen basisbijdrage kennen, te weten de toezichtcategorieën ‘afwikkelondernemingen, betaalinstellingen en elektronische geldinstellingen’ en ‘beleggingsondernemingen niet voor eigen rekening’. Het ontzien van de kleine ondernemingen in 2015 werkt in deze categorieën door in de tarieven in 2016 en 2017 waarin de tarieven jaarlijks met een gelijk percentage zijn verhoogd.

Schade- en zorgverzekeraars

De tarieven voor de schadeverzekeraars stijgen bovengemiddeld. Dit wordt veroorzaakt doordat bij de tariefvaststelling in 2016 ten onrechte enkele zorgverzekeraars zijn aangemerkt als schadeverzekeraar. Hierdoor zijn de tarieven voor de schadeverzekeraars in 2016 te laag vastgesteld en waren de bijdragen in de toezichtkosten voor de schadeverzekeraars achteraf bezien te laag.
Ook de tarieven voor de zorgverzekeraars stijgen sterk (193%) wat wordt veroorzaakt doordat de tarieven in 2016 te laag zijn vastgesteld.

Reageer op dit artikel