nieuws

Cursus Spaans of articuleren akkoord als PE-activiteit als het hoort bij het werk

Branche 496

Accountants hebben zelf de vrijheid om hun leerdoelen samen te stellen. Dit onderstreept minister Dijsselbloem in antwoord op Kamervragen van Henk Nijboer (PvdA) over de proef met nieuw model voor permanente educatie in de accountancy. De minister stelt echter ook dat permanente educatie niet vrijblijvend mag zijn en wijst er op dat ook in het nieuwe PE-stelsel voor accountants verplichte cursussen en trainingen blijven bestaan.

Cursus Spaans of articuleren akkoord als PE-activiteit als het hoort bij het werk

Nijboer stelde zijn vragen naar aanleiding van een artikel over de proef met een nieuw PE-stelsel op het platform Accountant.nl. De verplichting om jaarlijks 40 PE-uren te halen is in de pilot ingeruild voor resultaatgerichte PE. Een accountant oppert in het artikel de mogelijkheid om bijvoorbeeld een cursus Spaans te volgen. “Stel dat ik in Spanje word gedetacheerd en daarom mijn kennis van het Spaans wil verbeteren. Dat kan in het nieuwe PE-systeem. Dat is een hele verbetering met vroeger, toen je meer bezig was om het verplichte aantal uren per jaar te halen dan met je persoonlijke ontwikkeling.”

Cursus articuleren

Een andere accountant lijkt het ook wat verder van de dagelijkse beroepspraktijk te zoeken. “Je kunt voldoende kennis over een bepaald onderwerp hebben, maar hoe breng je die zo effectief mogelijk in de praktijk? Op dat terrein kan ik me zeker nog verbeteren, onder meer door duidelijker te articuleren. Daar heb ik vorig jaar een cursus voor gevolgd.”

Meer kwaliteit

Kamerlid Nijboer wordt niet vrolijk van de vrijblijvendheid en vraagt aan de minister hoe een cursus Spaans of een cursus articuleren kan passen binnen de PE voor accountants. De minister: “Voor het beantwoorden van de vraag welke PE-activiteiten toelaatbaar zijn, zou doorslaggevend moeten zijn of een accountant na een succesvolle deelname daaraan in staat is zijn werk beter uit te voeren en meer kwaliteit af te leveren. Voorwaarde is dan dat een dergelijke PE-activiteit aansluit bij de werkzaamheden van die accountant. Het is een verantwoordelijkheid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) om er zorg voor te dragen dat aan deze voorwaarde wordt voldaan.”

Controle door steekproeven

Dijsselboem onderstreept echter dat het nieuwe stelsel niet vrijblijvend mag zijn. “Als een goede naleving van het nieuwe PE-stelsel niet kan worden gewaarborgd of afgedwongen, moet het ook niet worden ingevoerd.” Hij stelt dat accountants moeten borgen dat ze serieus invulling geven aan hun PE-verplichting en en dat de NBA hierop moet toezien. De brancheorganisatie heeft aangekondigd dit aan de hand van steekproeven te gaan doen. Dijsselbloem: “Bij een eventuele invoering van een nieuwe stelsel zal een verordening worden opgesteld op basis waarvan (tuchtrechtelijke) handhaving kan plaatsvinden als een studieplan of de uitvoering daarvan tekortschiet.”

Laatste ontwikkelingen

Ook blijven er in het nieuwe model volgens de minister verplicht gestelde cursussen of trainingen bestaan. Het gaat dan om een opleidingsverplichting met betrekking tot de laatste ontwikkelingen op het vakgebied en om maatschappelijk belangrijke thema’s voor accountants, zoals fraudebestrijding en de kwaliteit van wettelijke controles. Hoeveel verplichte cursussen en trainingen moeten worden gevolgd, zal mede afhankelijk zijn van de mate waarin nieuwe relevante vaktechnische en maatschappelijke ontwikkelingen zich voordoen.

Kennistoets om het jaar

De kennistoets die accountants in dat kader thans al moeten afleggen, blijft in het nieuwe systeem bestaan. Deze toets beslaat de geldende beroepsregels op het gebied van onafhankelijkheid en andere fundamentele principes en de controlestandaarden. Openbare accountants, die onder meer de wettelijke controles verrichten, zullen de kennistoets in het nieuwe systeem naar verwachting om het jaar moeten afleggen.

Reageer op dit artikel