nieuws

Bijna 8 miljoen euro uitgekeerd van polissen Joodse oorlogsslachtoffers

Branche 538

De Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa (SIVS), vallend onder het Verbond van Verzekeraars, heeft vorig jaar 401 uitkeringen gedaan op 99 polissen. Daar was een bedrag van € 137.935 mee gemoeid, zo blijkt uit het jaarverslag over 2016. In totaal heeft de stichting sinds haar oprichting bijna acht miljoen euro uitgekeerd aan 11.702 rechthebbenden.

Bijna 8 miljoen euro uitgekeerd van polissen Joodse oorlogsslachtoffers

In het afgelopen jaar zijn 603 aanvragen afgehandeld. Dat brengt het totaal op 20.144. Oftewel, 96 procent van alle aanvragen is nu afgehandeld.

Tragiek achter cijfers

Voorzitter Ernst Numan (foto) benadrukt dat cijfers kil zijn, maar hij vertelt ook dat hij en zijn medebestuursleden zich voortdurend bewust zijn van de achterliggende tragiek. SIVS is sinds 2000 belast met het onderzoek naar en het uitkeren van niet-uitgekeerde polissen van Joodse oorlogsslachtoffers.

Nederlandse verzekeringen

De stichting zou tot 1 januari 2015 aanvragen in behandeling nemen, maar die termijn is met vijf jaar verlengd. Volgens Numann heeft dat twee belangrijke redenen. “De eerste is de internationale opinie dat er geen einde mag komen aan de behandeling van Joodse oorlogsclaims en verzekeraars wereldwijd door moeten gaan met de individuele claims van nabestaanden. De tweede is dat er nog steeds behoefte is aan het beantwoorden van vragen over Nederlandse verzekeringen uit de Tweede Wereldoorlog.”

Noord-Hollandsche van 1891

Volgens Numann zijn in 2016 vooral oudere aanvragen afgehandeld. Zo heeft SIVS een onderzoek afgerond naar polissen van de Noord-Hollandsche van 1891. Deze van oorsprong katholieke verzekeraar groeide explosief tijdens de oorlogsjaren. In 1940-1942 werden via agenten jaarlijks zo’n 165.000 polissen afgesloten en er werd actief geworven in Joodse kring. Die sterke groei leidde echter ook tot administratieve chaos. In 2016 zijn in gedigitaliseerde polisboeken gegevens gevonden over al eerder afgehandelde aanvragen, die de SIVS opnieuw in behandeling heeft genomen.

Kleine bedragen

“Wij hebben alle namenlijsten opnieuw gecontroleerd en dat heeft in de tweede helft van 2016 veel tijd gekost. Diverse polissen bleken nooit uitgekeerd te zijn en hoewel de bedragen klein zijn, blijft het belang van een goede afwikkeling enorm groot. De vele persoonlijke reacties die wij ontvangen, bevestigen dat keer op keer”, aldus Numann.

Reageer op dit artikel