nieuws

Banken zoeken vaker zelf de weg naar Tuchtrecht Banken

Branche 455

De bankensector raakt steeds meer zelf doordrongen van het feit dat het belangrijk is de beroepsethiek hoog te houden. Dat zal leiden tot een beter vertrouwen in de financiële sector. Dat stelt Toon Huydecoper, de voorzitter van de Stichting Tuchtrecht Banken in het jaarverslag over 2016. Hij verwacht dat dit jaar banken vaker melding zullen maken van overtredingen van de bankierseed.

Banken zoeken vaker zelf de weg naar Tuchtrecht Banken

In 2016 werden 114 meldingen gedaan bij de Tuchtrecht Banken, waarvan 96 via consumenten en 18 via de banken zelf. Huydecoper verwacht dat het aantal meldingen dit jaar duidelijk zal toenemen, vooral doordat banken zelf vaker melding doen. De Tuchtrecht Banken baseert die verwachting op de tot nu toe binnengekomen meldingen in de eerste vijfenhalve maand in 2017. Hoeveel dat er zijn, kan woordvoerder Kaj Leers niet zeggen.

Sector doordrongen van bankierseed

Huydecoper noemt het bemoedigend dat banken vaker zelf overtredingen aanhangig maken. “Het uiteindelijke doel van de bankierseed en de handhaving van de bijbehorende gedragscode door de Stichting Tuchtrecht Banken is het stellen en handhaven van een hoge norm van beroepsethiek voor de hele sector”, zegt hij in het jaarverslag. “De toename van het aantal meldingen door banken zelf zien wij als een teken dat de sector zelf meer doordrongen raakt van dit doel en dat instellingen daar actief aan willen bijdragen.”

De tuchtrecht banken werd in 2015 in het leven geroepen. Volgens het jaarverslag over 2016 blijkt dat tot nu toe 10 tot 15 procent van de meldingen gegronde klachten betreft die moeten worden voorgelegd aan de Tuchtcommissie.

Reageer op dit artikel