nieuws

Allsecur krijgt op zijn kop voor televisiespotje jarige auto

Branche 5587

De Reclame Code Commissie (RCC) heeft Allianz-dochter Allsecur op de vingers getikt voor de jongste televisiereclame met de racebroers Coronel. Volgens de RCC wekt Allsecur in het spotje ten onrechte de indruk dat de premie automatisch omlaag gaat bij oudere auto’s terwijl eerst de dekking naar beneden bijgesteld dient te worden. De commissie beveelt de adverteerder aan niet meer op deze manier reclame te maken.

Allsecur krijgt op zijn kop voor televisiespotje jarige auto

In het bewuste spotje verrassen Tim en Tom Coronel een automobilist door zijn jarige auto te versieren. Ze vertellen de eigenaar dat de premie voor auto’s van zes jaar en ouder omlaag kan en dat Allsecur haar klanten daarvan op de hoogte stelt door middel van een premie alert. De voice-over sluit de commercial af met de tekst “Stap nu over naar Allsecur, voor een lage premie en een Premie Alert als het nog goedkoper kan. Ga naar Allsecur.nl”. Behalve het tv-spotje zet de autoverzekeraar ook de eigen site in voor de campagne.

Keuze van verzekeringnemer

Volgens de klagers impliceert Allsecur met haar campagne dat de premie omlaag gaat omdat de auto zes jaar oud is geworden terwijl in werkelijkheid wordt bedoeld dat het bij een auto van zes jaar (of ouder) wellicht raadzaam is de dekking van de verzekering naar beneden aan te passen, waardoor als gevolg van een lagere dekking ook de premie omlaag gaat. Het aanpassen van de dekking van de verzekering is echter een keuze van de verzekeringnemer die nimmer afhankelijk is van de leeftijd van de auto. Ook de verandering (verlaging) van de premie is een keuze van de verzekeringnemer en kan bij elke leeftijd van een auto plaatsvinden.

Misleidend en oneerlijk

Volgens Allsecur wordt in het spotje echter voldoende duidelijk gemaakt dat het gaat om bestaande klanten die via de premie alert extra informatie krijgen over de aanpassing van de dekking voor auto’s van zes jaar en ouder. Volgens de RCC had de autoverzekeraar echter uitdrukkelijk in de reclame moeten melden dat er bij een premieverlaging ook een verandering van de dekking komt kijken . “Nu in de televisiereclame niet is vermeld dat de Premie Alert een advies tot aanpassing van de dekking inhoudt, is er sprake van verborgen houden van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen. Naar het oordeel van de Commissie kan de uiting de gemiddelde consument er bovendien toe brengen een besluit over een transactie, het afsluiten van een autoverzekering bij Allsecur, te nemen dat hij anders niet had genomen en is deze daarom misleidend als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c NRC en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.”

Reageer op dit artikel