nieuws

4 op 10 buitenlandse bijkantoren overtreden Sanctiewet

Branche 550

Ongeveer 40% van de bijkantoren van buitenlandse verzekeraars voldoet niet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Sanctiewet. Dat blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank. De Sanctiewet bepaalt bijvoorbeeld dat geen financieel advies mag worden gegeven en geen krediet mag worden verstrekt aan personen die voorkomen op nationale of Europese terrorismelijsten.

4 op 10 buitenlandse bijkantoren overtreden Sanctiewet

DNB onderzocht de mate van naleving van de Sanctiewet door bijkantoren van schade- en levensverzekeraars die met een Europees paspoort actief zijn op de Nederlandse markt. In totaal voldoen 17 van de 42 onderzochte bijkantoren (41%) niet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Sanctiewet. Twaalf bijkantoren verrichten op geen enkel moment een screening aan de hand van de Nederlandse terrorismelijst of de EU-verordeningen. Vijf andere bijkantoren screenen wel bij acceptatie, maar niet bij uitbetaling van gelden.

Toezichtmaatregelen

Bijna alle verzekeraars die de Sanctiewet overtreden, hebben zeer weinig personeel op het bijkantoor in Nederland. DNB kondigt toezichtmaatregelen aan bij de bijkantoren die in overtreding zijn. Vier jaar geleden leefden ook Nederlandse verzekeraars de Sanctiewet onvoldoende na. Volgens DNB houden zij zich nu beter aan de regels.

Bijkantoren van levensverzekeraars dienen naast de Sanctiewet ook de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) na te leven. In het DNB -onderzoek zijn over de naleving van de Wwft geen generieke tekortkomingen aan het licht gekomen.

Reageer op dit artikel