nieuws

Accountants: ‘zwarte doos’ van verslaggeving door verzekeraars is lastig te openen

Branche 746

Accountants- en adviesbureaus KPMG en PwC waarschuwen dat de nieuwe verslaggevingsstandaard voor verzekeringscontracten, die ingaat per 1 januari 2021, voor heel wat opschudding zal zorgen. Deze standaard, IFRS 17, zal voor meer transparantie zorgen en maakt het voor beleggers en analisten makkelijker om de financiële prestaties van verzekeraars te vergelijken. Voor verzekeraars zal het echter een lastige opgave zijn de verslaggeving aan te passen.

Accountants: ‘zwarte doos’ van verslaggeving door verzekeraars is lastig te openen

De nieuwe boekhoudregels in IFRS 17 maken het makkelijker verzekeraars op internationaal niveau met elkaar te vergelijken. Er komt meer transparantie over de winstgevendheid van bedrijfsactiviteiten en beter inzicht in de financiële gezondheid van een verzekeraar. Een van de grootste veranderingen is dat er naar de marktwaarde van contracten gekeken zal worden.

Voet van gelijkheid

Accountant KPMG juicht de komst van IFRS 17, per 1 januari 2021, toe maar waarschuwt wel dat verzekeraars heel wat uitdagingen zullen tegenkomen als ze standaard implementeren. “Verzekeraars zullen voor het eerst internationaal op voet van gelijkheid opereren. De ‘zwarte doos’ van de huidige verslaggeving voor verzekeraars gaat open. Deze en andere mogelijke voordelen zijn echter alleen te realiseren door de implementatie van de nieuwe standaard goed aan te pakken, wat naar onze verwachting de nodige uitdagingen met zich mee zal brengen. Voor veel verzekeraars zal het een lastige opgave zijn.”

Volgens KPMG is een belangrijk effect van de standaard dat afzonderlijke presentatie van de verzekeringstechnische en financiële resultaten meer duidelijkheid geeft over de bronnen en de kwaliteit van de winst. Ook zijn premievolumes zijn niet langer bepalend voor de ‘top line’ omdat beleggingscomponenten en ontvangen geldmiddelen niet langer als opbrengst worden beschouwd. Bovendien worden de waarderingsgrondslagen voor opties en garanties consistenter en transparanter.

Significante verandering

Ook PwC verwacht veel opschudding door de nieuwe boekhoudstandaard. “IFRS17 is de grootste ‘shake-up’ op het gebied van boekhoudstandaarden voor verzekeraars in decennia. Het beïnvloedt de verslaggeving van alle verzekeraars die onder IFRS rapporteren.”, aldus Bas van der Pas van PwC. Volgens hem zal niet zozeer de onderliggende winstgevendheid maar wel de gerapporteerde winsten waarschijnlijk significant veranderen. “Met name die van levensverzekeraars. Zowel verzekeraars als hun analisten zullen in hun communicatie duidelijk moeten maken dat het gaat om een andere financiële weergave van dezelfde bedrijfsvoering.”

Eind vorig jaar stelde Van de Pas al dat de nieuwe standaard kan leiden tot volatielere bedrijfsresultaten. “Hoewel de standaard mogelijkheden biedt om die volatiliteit te beperken, kan het leiden tot meer complexiteit.”

Achterstallig onderhoud

PwC voorziet dat veel verzekeraars de nieuwe standaard aangrijpen om hun systemen en processen aan te passen. “Veel verzekeraars benutten deze gelegenheid om, als onderdeel van de bredere transformatieprojecten, oude systemen te vernieuwen. Als het huis dan toch in de steigers moet, kun je maar beter meteen het achterstallig onderhoud meepakken.”

Erik Bleekrode van KPMG denk dat de invoering van de nieuwe standaard voor de meeste verzekeraars een grotere uitdaging zal zijn dan de overgang naar IFRS zelf. “En dat is nog niet alles. De nieuwe standaard zal leiden tot een nieuwe golf activiteiten van lokale accountants- en actuariële organisaties, belastingdiensten en toezichthouders – iedereen wil weten hoe de nieuwe verslaggevingseisen samenhangen met de kapitaalvereisten.”

Reageer op dit artikel