nieuws

Verbond werkt in nieuw Data Competence Center aan datastrategie voor de sector

Branche 687

Het Verbond van Verzekeraars start met drie stichtingen het Data Competence Center (DCC) voor het onderzoek naar onder andere datatrends en informatievoorziening voor fraudebestrijding. Het Center gaat werken aan een sectorbrede datastrategie die moet leiden tot efficiëntere dienstverlening.

Verbond werkt in nieuw Data Competence Center aan datastrategie voor de sector

In het (virtuele) Data Competence Center werkt het Verbond van Verzekeraars samen met de stichtingen Centraal Informatie Systeem (CIS), Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (EPS) en Processen Verbaal (PV). De partijen tekenden vandaag een convenant waarin ze hebben afgesproken een gezamenlijke datastrategie voor de sector op te stellen. De samenwerking richt zich op zowel de leven- als schadesector.

Zes dataprojecten

Binnenkort starten zes dataprojecten van het DCC. Een daarvan richt zich op het optimaliseren van de informatievoorziening waarmee de partijen beter onderzoek kunnen doen naar fraude. De verzekeraars willen met de onderzoeksprojecten hun dienstverlening verbeteren. Data stellen verzekeraars in staat hun klanten beter te informeren en te begeleiden bij de keuze voor bepaalde polissen. Ook kunnen ze met data klanten helpen om schades te voorkomen.

Reageer op dit artikel